O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Křapáčková Jarmila

Křapáčková Jarmila

„Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou a záhy jsem se začala věnovat vedení lidí v mezinárodních společnostech. Po dlouhodobých zkušenostech z této oblasti jsem objevila, že práce s lidmi a jejich rozvoj mě naplňuje. V roli manažera jsem se tomu mohla věnovat s vášní každý den a rozhodla jsem se v tomto pokračovat v roli koučky. Vybrala jsem si ke studiu akreditovaný výcvik ve škole Coachville a nyní procházím certifikační zkouškou na úroveň ACC dle standardů Mezinárodní federace koučů (ICF).

Zkušenosti z běžného života a pracovní praxe mi slouží jako velký zdroj, ze kterého čerpám při práci s tématy klientů. Umět se napojit na klienta, vcítit se do situace, umět se v ní zorientovat. To jsou principy, na kterých při koučování stavím. Spolupráce s koučem poskytuje bezpečný prostor, kde se můžete plně otevřít a hledat to nejlepší řešení pro sebe.

Zaměřuji se na práci s teenagery a jejich rodiči pro úspěšný přechod do dospělosti. Toto období znamená občas horskou dráhu pro všechny zúčastněné. Mladým lidem poskytuji podporu pro zvládnut výzev, se kterými se setkávají. Rodičům nabízím podporu při osamostatnění se jejich dětí, kdy jejich vzájemný vztah čelí mnoha změnám. Jsem připravena pomoci vám zvládnout tuto životní etapu s lehkostí.“


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis