O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Zbožínková Markéta

Zbožínková Markéta

Jmenuji se Markéta a moje životní motto je:

‚, Je normální, být jiný.‘‘

Když jsem si vybírala střední školu, chtěla jsem být paní učitelka ve školce. Během studia jsme měli praxi i u dětí a mládeže s různými tipy postižení a já se v tom našla. Mou srdcovou záležitostí jsou lidé s mentálním postižením a také lidé s autismem a ADHD. Při výběru vysoké školy jsem už měla jasno a šla rovnou studovat speciální pedagogiku na Ostravské Univerzitě v Ostravě. Práce s lidmi, a hlavně s dětmi s postižením mě opravdu naplňuje. Na lidech s autismem nebo mentálním postižením se mi nejvíce líbí autenticita a to jaké jsou čisté duše. Jejich svět je upřímný a opravdový.

Před mateřskou dovolenou jsem pracovala ve speciální třídě běžné Mateřské školy zřízenou pro děti převážně s autismem a ADHD. Ve školce jsem vedla rodičovský klubík a pracovala jsem také se sociálně znevýhodněnými rodinami.

Mám za sebou několik seberozvíjejících kurzů. Nejvýznamnější je pro mě dvouletý výcvik pod společností SOFA jehož hlavním tématem byla: Podpora dětí s náročným chováním. Dále také kurz pí. Swierkoszové Metoda dobrého startu.  Mám za sebou i několik kurzů alternativní komunikace vhodné nejen pro děti s autismem (VOKS, MAKATON).

Jsem tady abych podpořila rodiny s dětmi s postižením od 8 do 26 let.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis