O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Konečná Anna

Konečná Anna

Svoji cestu jsem začala na Střední zdravotnické škole, kde jsem se naučila základy o lidském těle a zdravotní péči. Avšak už v té době mi bylo jasné, že můj osud patří práci s dětmi.
Tento zájem mě provázel i během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala hlubší pochopení procesů vzdělávání a rozvoje dětí.

Již od dětství jsem se zajímala o práci s dětmi a vždy jsem ráda hlídala děti svých známých. Proto jsem se bez váhání rozhodla stát se pečující osobou v dětské skupině. To mi umožnilo spojit moje znalosti ze zdravotnictví s pedagogickými dovednostmi a naplno se věnovat podpoře a vzdělávání dětí. Práce s dětmi mě naplňuje radostí a štěstím z každého jejich úspěchu.

Jsem vděčná za příležitost být součástí dětského světa, kde mohu každý den přispívat k jejich individuálnímu rozvoji a naplnění jejich potenciálu.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.