O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Pérez Rivero Núria

Pérez Rivero Núria

VALENCIANO

Hola,
Sóc Núria, visc en un xicotet poble d’Alacant que s’anomena Gata de Gorgos que pertany a la Comunitat Valenciana, a Espanya. Tinc 25 anys i sóc mestra d’infantil especialitzada en atenció a la diversitat. La meua experiencia amb xiquets es desde diferents camps, desde voluntariats amb xiquets amb discapacitat, escoles d’estiu a mestra en escoles infantils. Disfrute molt cada dia treballant amb xiquets, per això vaig decidir escollir el projecte de Akropolis, perque em permeteix disfrutar de la meua professió i ampliar els meus coneixements a través d’una experiència única y créixer profesional i personalment.

CASTELLANO

Hola,
Soy Núria, vivo en un pequeño pueblo de Alicante llamado Gata de Gorgos que pertenece a la Comunidad Valenciana, en España. Tengo 25 años y soy maestra de infantil especializada en atención a la diversidad. Mi experiencia con niños es desde distintos campos, desde voluntariados con niños con discapacidad, escuelas de verano a maestra en escuelas infantiles. Disfruto mucho todos los días trabajando con niños, por eso decidí escoger el proyecto de Akropolis, porque me permite disfrutar de mi profesión y ampliar mis conocimientos a través de una experiencia única y crecer profesional y personalmente.

INGLÉS

Hello,
I am Núria, I live in a small town in Alicante called Gata de Gorgos that belongs to the Valencian Community, in Spain.  I am 25 years old and I am a children's teacher specialized in attention to diversity.  My experience with children is from different fields, from volunteering with children with disabilities, summer schools to teaching in nursery schools.  I really enjoy working with children every day, that is why I decided to choose the Akropolis project, because it allows me to enjoy my profession and expand my knowledge through a unique experience and grow professionally and personally.

Čeština

Dobrý den,
Já jsem Núria, bydlím v malém městečku v Alicante, které se jmenuje Gata de Gorgos a patří do oblasti Valencijského společenství ve Španělsku.  Je mi 25 let a jsem učitelka pro děti se specializací na pozornost k rozmanitosti.  Moje zkušenosti s dětmi jsou z různých oblastí, od dobrovolnické práce s dětmi s postižením, letních školách až po výuku v mateřských školách. I mě opravdu baví každodenní práce s dětmi, a proto jsem se rozhodla, že budu vybrat si projekt Akropolis, protože mi umožňuje užívat si své profesi a rozšířit si znalosti prostřednictvím jedinečné zkušenosti a růst profesně i osobnostně.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.