O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Chorbaijan Meghry

Chorbaijan Meghry

English

My name is Meghry Chorbajian, I’m Armenian but I was born in Aleppo, Syria and grew up between Syria and Lebanon. I have a bachelor's degree in geography and a master’s degree in professional pedagogy specialised in geography. When i was a third year student in the university i started my first job as a supervisor in Guiligian College in Aleppo, Syria, after i got my bachelor's degree i started my second job as a geography and history teacher in Grtasiratz Sarkis Chemberchian High School in Aleppo, Syria. After that I moved to Armenia with Teach For Armenia’s two years leadership development program and started my new job as a teacher-leader, during those two years I worked as a geography and life sciences teacher, I also participated in so many professional development trainings focusing on leadership, child psychology and modern education techniques, I also researched the effectiveness of changed based learning on the students. In the end I led and supervised two community development projects. Currently I work remotely as a child interaction specialist with Robin The Robot, Robin is the world’s first emotionally intelligent Robot. 

While I was searching for new opportunities abroad, Akropolis’ program was the best fit for me because I was always curious about the education system in Europe. Now in Akropolis I work in both nurseries and at the school in Jarošov as an English teacher’s assistant. I enjoy my time here by learning about Czech culture and traditions by travelling around Czech and meeting wonderful local people.

Česky

Jmenuji se Meghry Chorbajian, jsem Arménka, ale narodila jsem se v syrském Aleppu a vyrůstala jsem mezi Sýrií a Libanonem. Mám bakalářský titul ze zeměpisu a magisterský titul z odborné pedagogiky se specializací na zeměpis. Když jsem byl studentem třetího ročníku univerzity, nastoupil jsem do svého prvního zaměstnání jako supervizor na Guiligian College v syrském Aleppu, po získání bakalářského titulu jsem nastoupil do svého druhého zaměstnání jako učitel zeměpisu a dějepisu na Grtasiratz Sarkis Chemberchian High School v syrském Aleppu. Poté jsem se přestěhovala do Arménie v rámci dvouletého programu rozvoje vedoucích pracovníků Teach For Armenia a nastoupila jsem do nové práce jako vedoucí učitel, během těchto dvou let jsem pracovala jako učitelka zeměpisu a přírodopisu, zúčastnila jsem se také mnoha školení profesního rozvoje zaměřených na vedení lidí, dětskou psychologii a moderní vzdělávací techniky, zkoumala jsem také účinnost změněné výuky na žáky. Nakonec jsem vedla a dohlížela na dva projekty komunitního rozvoje. V současné době pracuji na dálku jako specialista na interakci s dětmi s Robinem Robotem, Robin je první emočně inteligentní robot na světě.

Když jsem hledala nové příležitosti v zahraničí, program Akropolis mi vyhovoval nejlépe, protože jsem byla vždy zvědavá na vzdělávací systém v Evropě. Nyní v Akropoli pracuji jak v mateřských školách, tak ve škole v Jarošově jako asistentka učitele angličtiny. Svůj čas zde si užívám tím, že poznávám českou kulturu a tradice, tím že cestuji po Česku a poznávám užasné místní lidi

Armenian

Ես Մեղրի Չորպաճեանն եմ, ազգությամբ հայ եմ, ծնվել եմ Սիրիայի Հալեպ քաղաքում և մեծացել Սիրիայի և Լիբանանի մեջ: Ունեմ բակալավրի կոչում աշխարհագրության ոլորտում և մագիստրոսի կոչում մասնագիտական ​​մանկավարժության մեջ՝ մասնագիտացած աշխարհագրության մեջ: Համալսարանի երրորդ կուրսում ուսանող էի երբ սկսեցի իմ առաջին աշխատանքը՝ որպես տեսուչ Հալեպ, Սիրիայում, Կիլիկյան Ճեմարանում, բակալավրի կոչում ստանալուց հետո սկսեցի իմ երկրորդ աշխատանքը՝ որպես աշխարհագրության և պատմության ուսուցիչ Կրթասիրաց Սարգիս Չեմպէրճեան վարժարանում Սիրիայի Հալեպ քաղաքում։ Դրանից հետո տեղափոխվեցի Հայաստան Դասավանդի'ր Հայաստանի եկամյա առաջնորդության զարգացման ծրագրով և սկսեցի իմ նոր աշխատանքը որպես ուսուցիչ-առաջնորդ, այդ երկու տարիների ընթացքում աշխատել եմ որպես աշխարհագրության և բնագիտության ուսուցիչ, մասնակցել եմ նաև մասնագիտական ​​զարգացման բազմաթիվ դասընթացների, որոնք կենտրոնացել են առաջնորդության, երեխայի հոգեբանության և կրթության ժամանակակից մեթոդների վրա, նաև ուսումնասիրել եմ փոփոխությունների վրա հիմնված ուսումնասիրության արդյունավետությունը: Վերջում ղեկավարել եմ համայնքի զարգացման երկու ծրագիր: Ներկայումս հեռակա կարգով աշխատում եմ որպես երեխաների հետ փոխգործակցության մասնագետ Ռոբին Ռոբոտում։ 

Մինչ ես արտասահմանում նոր հնարավորություններ էի փնտրում, Ակրոպոլիսի ծրագիրն ինձ համար լավագույնն էր, քանի որ միշտ հետաքրքրված էի Եվրոպայի կրթական համակարգով: Այժմ Ակրոպոլիսում աշխատում եմ մանկապարտեզներում, և Յարոշովի դպրոցում՝ որպես անգլերենի ուսուցչի օգնական։ Վայելում եմ իմ ժամանակը այստեղ՝ ծանոթանալով չեխական մշակույթին և ավանդույթներին՝ ճամփորդելով Չեխիայում և հանդիպելով հիանալի տեղացիների հետ:


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.