O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Stloukal Otto

Stloukal Otto

V mládí jsem vystudoval Evangelickou akademii v Praze, střední školu s maturitou v oboru Sociální pečovatelství. Tímto jsem se stal pracovníkem v sociálních službách a i přesto, že jsem studoval další čtyři roky na Karlově universitě obor sociální práce, jsem jím také zůstal. Věnoval jsem se čtyři roky práci v neziskové organizaci jako terénní pracovník, kde jsem pomáhal drogově závislým. Potom jsem 12 let cestoval po našem nádherném světě, kde jsem načerpal spoustu nových dovedností a znalostí, abych se potom vrátil zpět do naší republiky. Nekonečný vír osudu mě nakonec zavál právě do Akropolisu, kde bych měl spolupracovat na dvou projektech.

Mou hlavní pracovní pozicí v Akropolisu je domácí chůva pro děti s postižením. Hlavním cílem této práce je alespoň na chvíli ulehčit vyčerpaným rodičům od jejich nikdy nekončící péče o jejich milované děti. Věřím, že tato práce má smysl pro mnohé rodiče a tak dává smysl i mně.

Vedle domácí chůvy ještě pracuji v Akropolisu s dobrovolníky, kteří k nám přijíždějí z různých koutů světa v rámci Evropské dobrovolnické služby. I tato práce mi dává smysl, protože sám jsem jako dobrovolník v zahraničí často působil. Mohu se tak věnovat lidem, mezi které jsem dříve patřil a komunikovat cizími jazyky, abych je nezapomněl.

Obě práce mě naplňují a jsem rád, že jsem tak znovu našel cestu zpět k pomáhajícím profesím.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.