O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Hrušková Radka

Hrušková Radka

 

Od raného dětství jsem se zajímala o spoluúčast v dětském kolektivu. Mé první zkušenosti pramení z letních táborů pro děti, kde jsem se později stala součástí oddílových vedoucích.

 

O pár let později jsem upozornila rodiče na chování svého bratra, u kterého jsem rozpoznala autistické znaky, a to mě přimělo se více zajímat o vývojovou psychologii. Vyměnila jsem tedy baletní střevíčky za studium pedagogiky a psychologie. Úspěšně jsem absolvovala VOŠ, obor předškolní pedagogika a poté i obor speciální pedagogika.

 

Po studiích jsem nastoupila jako učitelka MŠ, kde jsem působila 5 let, než jsem se vydala na další životní etapu se svou dcerou Alžbětkou.

 

Do Centra Akropolis mě přivedl zřejmě osud. Po stěhování jsem šla podat dceři přihlášku do MŠ, načež mi po pár týdnech dala paní ředitelka informaci, že v Akropolis hledají vedoucí Miniškolky.

Za tuto příležitost jsem velmi vděčná, protože jsem se dostala do úžasného kolektivu, kde si lidé vzájemně pomáhají a v němž se mohu podílet na individuálním rozvoji, naplňování jejich potřeb a velkou odměnou je pro mě jejich smích a radost v očích, když se jim něco nového podaří.

 

Práce s dětmi mě velice těší a naplňuje moje životní poslání.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.