O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Slezáčková Vendula

Slezáčková Vendula

V Akropolis mě nově najdete jako psycholožku v rámci psychologické poradny pro děti a rodiče.

Zaměřuji se na poradenství a terapii pro děti od 6 let a jejich rodiče. Mým základním pracovním nástrojem je vztah navázaný s dítětem a jeho rodiči. Ve své práci často využívám různorodý materiál, který je blízký dětem (terapeutické pískoviště, figurky, kameny, výtvarné potřeby apod.). Při práci s dětským klientem považuji za nezbytnou spolupráci s rodinou. Společně pak hledáme a tvoříme nové cesty, jak žít spokojenější život.

Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Jsem absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku INSTEP, výcviku kompletní krizové intervence a dalších vzdělávacích kurzů. Pracuji jako školní psycholožka na základní škole. Mám také několikaletou zkušenost s prací s dětmi z dětského domova.

V osobním životě jsem máma dvou malých dětí. Baví mě chodit do přírody i za kulturou, poslouchat hudbu i užívat si ticho, tvořit i lenošit, prožívat příběhy ať už knižní, filmové nebo ty mých klientů…


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis