O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Miklová Eva

Miklová Eva

Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži, dálkově pak bakalářský studijní obor Sociální pedagogika na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem pracovní stáž v Bridgwateru ve Velké Británii. V roce 2014 jsem byla hlavním členem týmu v projektu s názvem Rodiče a děti spolu. Krátce po dokončení VOŠ, jsem začala pracovat jako sociální pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež TULiP pod Oblastní charitou v Uherském Hradišti. Charita Uherské Hradiště se mi stala osudnou a již několik let zde působím jako sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Centrum sv. Sáry. V současné době jsem na mateřské dovolené, kterou si užívám se svým synem.

Práce s dětmi, mládeží a rodinami mě provází celý můj profesní život. Je mým životním posláním a naplňuje mě. Při mé práci upřednostňuji partnerský přístup, individualitu každého člověka, naslouchám srdci, intuici a snažím se lidi nesoudit a nehodnotit. Věřím, že každý problém má svá řešení, jen je potřeba chtít věci změnit, nebát se věci změnit.

Mezi mé zájmy patří toulky v přírodě, čas s rodinou a přáteli, zvířata, zahrada, cyklistika, umění a literatura, fotografování, výtvarná činnost, psychologie a sebevzdělávání, zpěv, folklor, historie aj.

Těším se na setkání s Vámi a pevně věřím v lepší zítřky :)

 

„Užívej si v životě malých věcí, jednoho dne se ohlédneš zpět a zjistíš, že byly velké.“ Kurt Vonnegut

„Mír není něco, co si můžete přát.; je to něco, co tvoříte; něco, co děláte; něco, čím jste a něco, co darujete.“ John Lennon

„Když jde proti mně zlo, tak ho obejmu a řeknu: „Miluji tě.“ A zlo se tak lekne, že se změní v lásku.“ Květa Fialová


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis