O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Králíková Jitka

Králíková Jitka

Rok narození: 1967
Lektorka sportovních aktivit pro dospělé.

V roce 1986 ukončila Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor mateřinka.
Je držitelkou licencí lektor Instruktor Basic - Osobní trenér, Kalanetiky, Pilates, „Škola lásky v rodině" od Jiřinky Prekopové . 
Získala osvědčení ze stáže v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež a práce ve školkách, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a ZŠ, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ. 
Absolvovala týdenní školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci. 
„Práce v centru je pro mě potěšením a především velkým koníčkem."


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz