O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Králíková Jitka

Králíková Jitka

Motto „Je třeba žádat od každého jen to, co může dát.“

Narodila se ve Žďáře nad Sázavou v roce 1967, v Uherském Hradišti žije od roku 1998. Má již dospělé děti, které už mají i svoje děti. 

Vystudovala VŠ pedagogickou – učitelství pro MŠ – obor speciální pedagogika.

K pohybu měla kladný vztah již od mládí, kdy od svých 17ti let tancovala v taneční skupině Sagitta. Od tance nebylo daleko k pohybu, kdy získala licence jako lektorka Instruktor Basic - Osobní trenér, Kalanetiky, Pilates.

Spolupracovala s pražskou agenturou WELLNES PRAHA, kdy pro veřejnost pořádala cvičební lekce nových trendů.

Stála u zrodu Akropolis v roce 2007 a byla zakladatelkou Miniškolky Rolnička, která se slavnostně otevřela v září 2009.

Od roku 2008 byla lektorkou dětských sportovních, hudebních a výtvarných aktivit.  V roce 2009 zahájila činnost dětských příměstských táborů a lektorskou činnost sportovních aktivit pro dospělé Cardio Callanetics a Pilates, které se věnuje i dodnes.

Věnovala se aktivitám v programu SNOEZELEN pro děti v předškolním i školním věku i práci s osobami s mentálním postižením.

V době svého pracovního působení v Akropolis absolvovala týdenní školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci.  
Získala osvědčení ze stáže v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež a práce ve školkách, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a ZŠ, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ.  Také je držitelkou licence „Škola lásky v rodině" od Jiřinky Prekopové.

Od roku 2020 spolupracuje s agenturou CK Enko Praha, kde lektoruje cvičení Pilates s overbally a Cardio Callanetics s velkými míči.

V současné době je vedoucí učitelkou v mateřské škole, ale Akropolisu zůstává věrná i nadále, kde vede cvičební lekce pro dospělé.

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis