O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Šimková Renata

Šimková Renata

Rok narození: 1973

Vystudovala PdF Olomouc obor TV, vychovatelství. 
Pracuje 18 let jako učitelka na základní škole - TV, RV, školní metodik prevence. 
Vede několik let sportovní kroužky - atletika, florbal a sportovní hry. 
Organizuje lyžařské kurzy, jezdí jako zdravotník na školy v přírodě, od 15 let jezdí jako vedoucí na tábory, pracovala jako plavčík na koupališti.
Hobby: povolání je i mým velkým koníčkem, sport (už jen rekreačně), cestování, četba, kultura


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis