O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Nekolová Kamila

Nekolová Kamila

S problematikou v rodinách s dětmi pracuji již 15 let. Mé vzdělání zahrnuje studium sociální pedagogiky a andragogiky, nespočet kurzů a seminářů. Diplomy ani certifikáty pro mne nejsou prioritou, více si cením zkušeností z každodenní praxe. Při mé práci je pro mne důležitý lidský přístup a respekt ke každému životnímu příběhu. Nehodnotím, neposuzuji, neradím. Společně se pokoušíme hledat cesty a zdroje ke změně, pokud klient ke změně připravený je. Pokud potřebuje čas, snažíme se najít ty nejlepší podmínky k tomu, aby pochopil, že ke změně se musí rozhodnout.  Ve spolupráci s dalšími odborníky a pomáhajícími organizacemi se snažíme vytvořit přijatelný prostor především v zájmu dětí a nejbližších.

Při své dlouhodobé práci v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi velmi dobře vím, že vystoupit z jakéhokoliv cyklu násilí nebo závislosti není vůbec jednoduché. Pomoc je ale dostupná. V rámci poradny pro oběti domácího násilí můžete i naprosto anonymně konzultovat svou situaci. Můžu nabídnout nestranný pohled, protože situace pod dlouhodobým psychickým nebo fyzickým tlakem může vypadat zkresleně. Každý problém má řešení a společně najdeme cestu, přestože změnu za vás nikdo neudělá.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis