O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Kohnová Jana

Kohnová Jana

Ve své praxi se dlouhodobě zabývám psychologickým poradenstvím a terapií. 

Ráda vám nabídnu bezpečný prostor, ve kterém můžeme otevřít témata týkající se osobnostního rozvoje, vztahu sama k sobě, partnerských vtahů, rodiny, pracovního uplatnění. Témata týkající se dlouhodobé nespokojenosti, ztráty životní orientace, motivace, energie, konfliktů v partnerství, ve výchově, na pracovišti, psychických potíží (smutku, deprese, úzkosti, panických stavů, zlosti, agresivity, bezmoci, traumatických událostí. a pod.)

V tomto prostotu můžeme najít cestu k vaší spokojenosti a naplnění. 

Spolu s kolegy vedu Výcvik poradenských a terapeutických dovedností  „Life Dynamic“. Dlouhodobě jsem se věnovala i tématům prevence rizikového chování, v současnosti vedu supervize pro organizace zabývající se tématem závislostí.

Mám vystudovanou jednooborovou psychologii na Fakultě humanistiky Trnavské univerzity v Trnavě, ukončený Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, dvouletý postgraduální kurz Gestalt v klinické praxi a další vzdělávací kurzy (Gestalt v organizacích, a pod)

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis