O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

V Akropolis pomáháme rodinám zvládat nelehké životní situace.

Nabízíme bezplatné odborné poradenství - osobně i prostřednictvím telefonu, e-mailu, skype atd.

  •  psychologické
  •  pedagogické
  •  sociální
  •  mediace
  •  kariérní

a další

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již více než 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

Soustředíme na také práci s rodinami a dětmi se specifickými potřebami (ADHD, PAS, poruchy učení, mentální a kombinovaná postižení). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení


Kohnová Jana

Kohnová Jana

Ve své praxi se dlouhodobě zabývám psychologickým poradenstvím a terapií. 

Ráda vám nabídnu bezpečný prostor, ve kterém můžeme otevřít témata týkající se osobnostního rozvoje, vztahu sama k sobě, partnerských vtahů, rodiny, pracovního uplatnění. Témata týkající se dlouhodobé nespokojenosti, ztráty životní orientace, motivace, energie, konfliktů v partnerství, ve výchově, na pracovišti, psychických potíží (smutku, deprese, úzkosti, panických stavů, zlosti, agresivity, bezmoci, traumatických událostí. a pod.)

V tomto prostotu můžeme najít cestu k vaší spokojenosti a naplnění. 

Spolu s kolegy vedu Výcvik poradenských a terapeutických dovedností  „Life Dynamic“. Dlouhodobě jsem se věnovala i tématům prevence rizikového chování, v současnosti vedu supervize pro organizace zabývající se tématem závislostí.

Mám vystudovanou jednooborovou psychologii na Fakultě humanistiky Trnavské univerzity v Trnavě, ukončený Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, dvouletý postgraduální kurz Gestalt v klinické praxi a další vzdělávací kurzy (Gestalt v organizacích, a pod)

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz