O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Stündlová Dáša

Stündlová Dáša

Rok narození: 1961

Tak jako skoro každý člověk v průběhu svého života jsem pod vlivem různých životních událostí dospěla do období, kdy jsem cítila, že by můj život měl získat nový směr, smysl a naplnění. Cítila jsem, že ve mně roste pocit nespokojenosti s kvalitou mého života a nutkání hledat smysl mého bytí.
V tomto období se mi naskytla příležitost seznámit se s filozofií Principů života. Absolvovala jsem studium, které pro mě znamenalo obrovský zlom v pohledu na život v tom, že jsem poznala, jak je důležité pochopit sebe samu v ohledu svobody a s tím spojenou zodpovědností za svůj život.
Toto poznání mně však neuspokojilo, naopak mi otevřelo prostor pro další otázky a pochybnosti nejen co se týká mého pohledu na můj vlastní život, ale i životy lidí v mé blízkosti. Uvědomila jsem si, jak je vše propojeno a jak je potřeba smýšlet o sobě v souvislosti s propojením s ostatními lidmi. Touha po pochopení všech těchto provázaností mě přivedla k metodě EFT. Velmi mi při terapiích pomohla s uvolněním mých vlastních skrytých bloků, bez kterého bych nebyla schopna pokračovat na nově nastoupené cestě svého rozvoje.
V těchto chvílích jsem zjistila, že mám potřebu tuto zkušenost předat i lidem okolo sebe. Proto v současné době praktikuji metodu EFT a zkušenosti z filozofie Principů života k rozvoji a spokojenosti sebe samé i mých klientů.

Ve věku 57 let jsem se po delším zvažování rozhodla a učinila kroky k mé velké změně. Opustila jsem po 26 letech práci, která mě přestávala dávat smysl. Nebylo to zrovna jednoduché rozhodnutí, opustit pomyslnou jistotu obživy jen z důvodu, že musím jít za svým snem a hledat něco neuchopitelného a nejasného. Co jsem to vlastně začala hledat - sama sebe.  Už od malička mě bavil sport a různorodost pohybu. Ve 30-ti letech jsem začala  praktikovat jógu, které se s malými přestávkami věnuji do dnešní doby.  Pochopila jsem, že se potřebuji posunout dál a předávat moje zkušenosti ostatním lidem. Vystudovala jsem instruktorský kurz jógy a začínám postupně lektorovat.

 

Moje další směry vzdělání s možností praktikování v Akropolisu.

  • Studium Filozofie Principy života – praktická sebezkušenostní filozofie s využíváním metody koučování
  • Kurz energetické psychologie EFT

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis