O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Marková Ilona

Marková Ilona

Říká se, že něco zlé, je k něčemu dobré a opravdu s tím musím souhlasit. Do Akropolis mě přivedla náhoda jménem covid. Do centra jsem byla přijata v lednu roku 2021 na pozici pomocné administrativní práce. Jsem moc ráda za tuto pracovní příležitost. Dostala jsem se opět do prostředí, kde se pohybují děti, ke kterým mám vřelý vztah. Uplatním zde svou dlouholetou praxi s příměstskými tábory. Mám možnost vidět práci s dětmi zase z jiného úhlu pohledu.

Po odchodu z předešlého zaměstnání jsem skončila na Úřadě práce. Zde jsem absolvovala rekvalifikační kurz „obsluha počítače“, poté jsem se dostala do programu „Bez překážek“. A to odstartovalo mou novou pracovní příležitost v Akropolis.

K mým zálibám patří například četba knih, poslouchání muziky, ráda se setkávám s přáteli a poznávám nová místa hlavně v České republice, tak i v zahraničí. Tíhnu k přírodě, kterou mám spojenou s procházkami se svým čtyřnohým kamarádem, jízdou na kole a výšlapy do hor.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.