O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Posoldová Kristýna

Posoldová Kristýna

Vystudovala jsem obor Zdravotně sociální pracovník UTB Zlín a následně magisterský studijní obor Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala jsem výcvik Řešení konfliktu technikou mediace pod záštitou Asociace mediátorů ČR. Momentálně se účastním psychoterapeutického výcviku Life Dynamic společnosti Elio.

Ráda hledám možnosti, jak lidem ukázat cestu z jejich mnohdy tíživé situace. Baví mě práce s dětmi a rodinami, pomáhat lidem mi dává smysl a je to mým celoživotním posláním. Když jsem narazila na mediaci, došlo mi, že jsem našla další způsob, jak lidi sbližovat a pomoci jim, aby si pomohli sami. Když jsou v konfliktu rodiče dětí, vždy platí, že „Spálené mosty, bude třeba znovu společně postavit.“ A přesně to na mediaci děláme – hledáme cestu, jak krokem směrem k sobě najít společnou řeč a dohodnout se na všem dle představ obou zúčastněných. A to mě baví.

Dále se v Akropolisu věnuji svépomocné skupině "Mámy potřebují mámy" – zatím jen online na facebookové skupině, později budeme společně sdílet strasti a radosti mateřství v kouzelných prostorách snoezelenu.

Těším se na setkání s každým z Vás a věřím, že navzájem se můžeme obohatit.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis