O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Posoldová Kristýna

Posoldová Kristýna

Vystudovala obor Zdravotně sociální pracovník UTB Zlín a následně magisterský studijní obor Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Již při studiích se začala věnovat podpoře rodin a dětí. Pracovala jako sociální pracovník v neziskové organizaci podporující pěstouny, byla zde koordinátorkou asistovaných kontaktů, odborného vzdělávání a respitní péče. Poté působila jako metodik sociální práce na Krajském Úřadě Zlínského kraje a posléze směřovala k sociálně-právní ochraně dětí.

Absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace pod záštitou Asociace mediátorů ČR a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Life Dynamic společnosti Elio.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz