O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Havlíková Vladimíra

Havlíková Vladimíra

Od svého útlého dětství jsem si přála být paní učitelkou a učit děti. Posadila jsem si plyšáky na pohovku a každý den je učila. Tento sen jsem si zatím ještě neuskutečnila, ale práce s dětmi a potažmo s rodinami, mě provází celý můj profesní život. Po gymnáziu jsem vystudovala Vyšší zdravotnickou školu, obor Diplomovaná dětská sestra a posléze na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy. Profesně jsem po osmi letech práce v nemocnici začala pracovat jako sociální pracovnice v sociálně-aktivizační službě pro rodiny s dětmi a současně působit jako lektorka v tedy začínajícím centru Akropolis. V současné době pracuji jako vedoucí sociálního odboru a v centru Akropolis působím v roli poradce v projektu Rodina. Absolvovala jsem výcviky v mediaci, facilituji případové konference, absolvovala jsem pracovní stáž v Brigwateru ve Velké Británii.

Poslední rok nesoucí se v duchu pandemie přinesl v rodinách nové, nepředvídané situace, se kterými se musí děti a rodiny v každodenním životě potýkat o to víc, že situace, v níž jsme se ocitli, je pro všechny nová a je velmi složité se zorientovat v neustále se aktualizujících informacích.

V rámci projektu Rodina II poskytuji poradenství pro rodiny a děti, pomáhám jim zorientovat se v současné nepříznivé situaci, podpořit je a nalézt společně to nejlepší řešení. S klienty vždy vybíráme tu nejvhodnější odbornou pomoc na míru, tak, aby došlo ke zlepšení jejich situace z dlouhodobějšího hlediska. Snažím se vždy o to, aby i v nejistotě klienti nalezli svou jistotu.

Konzultace probíhají telefonickou, e-mailovou a rovněž online formou. Po dohodě, lze zprostředkovat osobní schůzku.

Okruhy řešených problémů:

  • finanční problémy, ztráta zaměstnání
  • rozpad rodiny, rozvod, rozchod
  • péče o děti v době před a po rozvodu
  • konflikty, násilí v rodinách
  • ztráta sociálních kontaktů v době pandemie
  • poradenství v oblasti sociálních dávek
  • zvládání učiva, distanční výuky
  • obavy, strach z nemoci členů rodiny

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis