O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Havlíková Vladimíra

Havlíková Vladimíra

 

Po gymnáziu vystudovala Vyšší zdravotnickou školu, obor diplomovaná dětská sestra, poté vystudovala Učitelství sociálních a zdravotnických předmětů pro střední školy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

Absolvovala výcviky v mediaci, vede případové konference, absolvovala stáž v Brigwateru ve Velké Británii. Celý svůj profesní život se věnuje pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám.

V centru Akropolis působí jako odborná garantka projektu MPSV Rodina II. Dlouhodobě realizuje asistované kontakty pro děti, které z nejrůznějších důvodů se nemohou setkávat s druhým rodičem, prarodiči, či jinými blízkými osobami. Věnuje se rovněž rodinám, které procházejí rozpadem partnerského vztahu, pomáhá jim hledat cestu, jak zvládnout svoji rodičovskou roli.

 

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“

André Maurois


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz