O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Špačková Jitka

Špačková Jitka

V roce 1984-1988 jsem studovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži. Po maturitě jsem 3 roky působila jako učitelka v mateřské škole v Kudlovicích. Tuto práci jsem byla nucena opustit a začala jsem pracovat jako pracovnice přepážky u České pošty a po 24 letech jako pracovnice scanningu a pokladny v Kauflandu.
V roce 2019 jsem měla to štěstí, že se mně naskytla příležitost jít jako pečující osoba do Miniškolky Rolnička ve Starém Městě, kde jsem mohla opět uplatnit své znalosti  a zkušenosti ze studia. Bez rozmyšlení jsem nabídku přijala a v září 2019 jsem nastoupila.
Práce s dětmi mě moc baví a naplňuje, mám obrovskou radost z každého nového úspěchu u dětí. Dětem jsem se věnovala i v době, kdy jsem pracovala v jiných oborech. Většinou jsem pomáhala s hlídáním dětí svých kamarádů a známých.
Během mého působení v Miniškolce Rolnička jsem absolvovala několik vzdělávacích kurzů a školení.

Ve volném čase se věnuji četbě knih (momentálně se snažím rozšířit si znalost dětských knih), snažím si trochu nastudovat psychologii, abych se mohla co nejlépe věnovat dětem a také pracuji na zlepšení svých dovedností týkajících se výtvarné výchovy.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.