O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

V Akropolis pomáháme rodinám zvládat nelehké životní situace. Nabízíme bezplatné odborné poradenství - osobně i prostřednictvím telefonu, e-mailu, skype atd.

- psychologické

- pedagogické

- sociální

- dluhové

- kariérní

a další

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již více než 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

Soustředíme na také práci s rodinami a dětmi se specifickými potřebami (ADHD, PAS, poruchy učení, mentální a kombinovaná postižení). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Špačková Jitka

Špačková Jitka

V roce 1984-1988 jsem studovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži. Po maturitě jsem 3 roky působila jako učitelka v mateřské škole v Kudlovicích. Tuto práci jsem byla nucena opustit a začala jsem pracovat jako pracovnice přepážky u České pošty a po 24 letech jako pracovnice scanningu a pokladny v Kauflandu.
V roce 2019 jsem měla to štěstí, že se mně naskytla příležitost jít jako pečující osoba do Miniškolky Rolnička ve Starém Městě, kde jsem mohla opět uplatnit své znalosti  a zkušenosti ze studia. Bez rozmyšlení jsem nabídku přijala a v září 2019 jsem nastoupila.
Práce s dětmi mě moc baví a naplňuje, mám obrovskou radost z každého nového úspěchu u dětí. Dětem jsem se věnovala i v době, kdy jsem pracovala v jiných oborech. Většinou jsem pomáhala s hlídáním dětí svých kamarádů a známých.
Během mého působení v Miniškolce Rolnička jsem absolvovala několik vzdělávacích kurzů a školení.

Ve volném čase se věnuji četbě knih (momentálně se snažím rozšířit si znalost dětských knih), snažím si trochu nastudovat psychologii, abych se mohla co nejlépe věnovat dětem a také pracuji na zlepšení svých dovedností týkajících se výtvarné výchovy.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz