O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Kubíková Veronika

Kubíková Veronika

V centru Akropolis aktuálně působím jako koordinátorka projektů.

Jsem rodilá Hradišťanka, hrdá na svoji hroudu. Celý život jsem prožila v blízkém okolí, vzdálila jsem se jen na pár let studia.

Do Akropolis jsem nastupovala v roce 2017, kdy jsem pomáhala vybudovat novou dětskou skupinu a jejíž vedoucí jsem se později stala. Práce s dětmi mě velmi bavila, naplňovala, ale zároveň jsem se shlédla v organizačních záležitostech, které s provozem souvisely.

I přes to, že se Rolnička stala mým třetím dítětem, rozhodla jsem se ho po pěti letech opustit a přijmout novou výzvu v podobě řízení projektů v centru a oklikou se tak vrátit k náplni práce, kterou jsem si po absolvování VŠ poprvé vyzkoušela v Hospodářské komoře ČR.

V současné době se tak starám o to, aby se ke všem klientům dostala potřebná podpora a péče, aby všechno klapalo, jak má, aby nabídka služeb, aktivit a pomoci byla dostupná všem stejně. Naplňuje mě pocit toho, že se na Akropolis mohou díky dotacím obracet jak maminky s dětmi, mládež nebo senioři, kteří si chtějí zacvičit, setkat se, tvořit, tak lidé, kteří hledají podporu, porozumění, cestu z tíživé životní situace.

A právě rozmanitost, kreativita a možnost být součástí tohoto „živého organismu“ je to, co mě na této práci nejvíc baví.

Jsem vdaná maminka dvou skvělých synů, která svůj volný čas nejraději věnuje rodině. Spolu rádi cestujeme, sportujeme, hrajeme si.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.