O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Kubíková Veronika

Kubíková Veronika

Rok narození: 1981 v Uherském Hradišti

Vedoucí miniškolky Rolnička Staré Město

V roce 2007 jsem ukončila studium na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka, obor lidské zdroje a personální management. Po absolvování jsem pracovala na různých pozicích v Hospodářské komoře ČR. Když jsem ukončila první mateřskou dovolenou v roce 2014, přesunula jsem se blíže k domovu a lidem, vykonávala jsem pozici asistentky starosty a místostarosty v obci Ostrožská Nová Ves. Po narození druhého syna jsem dostala nabídku pracovat jako vedoucí miniškolky Rolnička ve Starém Městě. Po absolvování několika kurzů a získání profesní kvalifikace jsem se v roce 2018 stala součástí týmu centra Akropolis.

Práce s dětmi mě naplňuje a především moc baví.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.