O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Kubíková Veronika

Kubíková Veronika

V Akropolis působím jako vedoucí Miniškolky Rolnička ve Starém Městě.

Jsem rodilá Hradišťanka, hrdá na svoji hroudu. Celý život jsem prožila v blízkém okolí, vzdálila jsem se jen na pár let studia.

Když jsem v roce 2007 ukončila státní zkouškou studium na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka, obor lidské zdroje a personální management, ještě jsem netušila, že jednou budu přijímat a starat se o človíčky ve věku 1,5 – 3 roky :)

Mým přáním vždy bylo pracovat s lidmi a podle toho se odvíjela i má pracovní kariéra, až jsem se s radostí v roce 2018 náhodou stala součástí týmu centra Akropolis. Zpočátku jsem si myslela, že „jen“ pomůžu s vybudováním nové dětské skupiny. Vše se seběhlo nakonec tak rychle, že po absolvování několika kurzů a získání profesní kvalifikace jsem se stala vedoucí nově vybudované pobočky Miniškolky Rolnička ve Starém Městě.

Zde se starám o celkový provoz, mám na starosti organizační záležitosti a především pracuji s dětmi, což mě velmi naplňuje. K dětem přistupuji, jako by byly mé vlastní ;) Snažím se být pro děti pečující, trpělivá, spravedlivá, důsledná, kreativní. Dbám na jejich individualitu, snažím se je vést k samostatnosti, slušnosti. Ráda se také v centru Akropolis podílím na pořádání akcí pro děti.

A právě rozmanitost, kreativita a možnost být součástí tohoto „živého organismu“ je to, co mě na této práci nejvíc baví.

Jsem vdaná maminka dvou skvělých synů, která svůj volný čas nejraději věnuje rodině. Spolu rádi cestujeme, sportujeme, hrajeme si.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.