O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Novotná Martina

Novotná Martina

Martina Novotná

Absolvovala Střední školu Mesit, o.p.s. obor Podnikání, zakončené maturitní zkouškou.

Absolvovala rekvalifikační kurz „Aministrativní pracovnice“ a rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“ - nepedagogická činnost v Uherském Hradišti.

Od listopadu 2012 pracovala v Akropolis v Miniškolce Rolnička jako Pečující osoba, kde se starala o děti od 1,5 - 3 let.

Od roku 2015 pracuje jako vedoucí Miniškolky Rolnička.  Práce s dětmi ji naplňuje příjemným pocitem a radostí, když vidí, že jsou děti spokojené a šťastné.

Mezi její záliby patří hudba, zpěv, tanec, procházky a relaxace v přírodě …..


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz