AKROPOLIS, z. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Odborný pracovník pro práci s rodinami a dětmi

Výše úvazku: 1,0 HPP
Nástup: od 2. 5. 2022, na dobu určitou s možností prodloužení

Nástupní mzda: 30 000 – 32 000 Kč (podle zkušeností)

Pracoviště: Stará Tenice, Uherské Hradiště


Popis pozice:

Přímá práce se dvěma cílovými skupinami (v rámci dvou typů projektů)

 1. Děti se speciálními potřebami
 • aktivní depistáž
 • realizace mapovacího setkání, podpis smlouvy o zapojení rodiny do projektu
 • case management (směrování na dostupné služby v regionu)
 • terénní i ambulantní forma poskytované podpory rodinám


 1. Rodiny v rozvodové situaci a ohrožené rodiny
 • role klíčového pracovníka, průvodce rodiny možnostmi projektu, směrován na další návazné odborné služby v rámci projektu
 • realizace mapovacího setkání, podpis smlouvy o zapojení rodiny do projektu
 • poskytování edukace rodině (podpora rodičovských kompetencí, péče o dítě, spolupráce s angažovanými subjekty, příprava na střídavou péči aj.)
 • koordinace multidisciplinárních týmů, aktivní zapojení
 • účast na intervizi v týmu


Na všechny aktivity počítáme s přípravou, přímou prací a tvorbou zápisů v databázi Highlander (vč. tvorby statistik pro vedoucího projektu).


Dále v rámci organizace počítáme s:

 • organizačním zapojením při realizaci osvětově-edukačních kampaní (komunikace s manažerem kampaně a realizace dílčích úkolů)
 • tvorbou/aktualizací interní metodiky pro práci s klienty
 • organizací připravených programů pro rodiny
 • přípravou podkladů pro průběžné a závěrečné zprávy.


Požadujeme:

 • ukončené min. bakalářské   studium   v sociální oblasti dle zákona 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách
 • orientace v zákonech - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • schopnost pracovat týmově, sdílet své zkušenosti, zapojovat se do intervizí
 • organizační, komunikační a prezentační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, koncepčnost, práce v týmu, flexibilita
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • motivaci pro práci v neziskové organizaci
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • odolnost vůči stresu


Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci s cílovou skupinou v rozvíjející se organizaci
 • možnost profesního i osobnostního růstu
 • zapojení se do tvorby koncepce programu pro rodiny a děti a její rozvoj
 • pravidelnou supervizi
 • průběžné vzdělávání (individuální i skupinové)
 • osobní ohodnocení


Benefity:

 • flexibilní začátek/konec pracovní doby (kumulace úvazku do části pracovního týdne)
 • vzdělávací kurzy, školení dle individuálních potřeb
 • 25 dní dovolené
 • možnost práce z domu


Výhodou:

 • zkušenosti s poskytováním poradenství rodinám a dětem nebo v oblasti sociálně právní ochrany dětí (konkrétně pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, při výchově a vzdělávání dítěte apod.) a případně podpora rodin s dětmi s duševním onemocněním
 • započatý či ukončený terapeutický výcvik pro práci s rodinou nebo výcvik mediace


Formální požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis a motivační dopis


Své životopisy a motivační dopisy o dosaženém vzdělání zašlete nejpozději
do 22. 4. 2022 e-mailem na adresu andrea.klofacova@akropolis-uh.cz předmět označte názvem "Výběrové řízení – odborný pracovník".

O zařazení do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni telefonicky nebo e-mailem do max. 10 dní od přijetí životopisu.

Pohovory s vybranými uchazeči budou probíhat průběžně.

AKROPOLIS z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.