Metoda snoezelen

před 8 roky, 27.10.2016 Prostředí, které rozsvítí všechny smysly

Metoda snoezelen vás zavede do prostředí, které rozsvítí všechny smysly

Funguje také pro lepší přijetí jinakostiVe čtvrtek 20.10. proběhl ve snoezelen místnostech centra Akropolis metodický den pro pedagogy a odborníky, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Zúčastnilo se ho 13 zástupců z 10 organizací. Zastoupeny byly domy dětí, základní i mateřské školy.

Téma se týkalo inkluze dětí se specifickými potřebami do běžných kolektivů. Inkluze a společné vzdělávání jsou v dnešní době velmi horkým tématem. A právě multisenzorické prostředí, které stimuluje a podporuje jednotlivé lidské smysly a jehož cílem je zklidňovat a napomáhat soustředění, inkluzi dětí usnadňuje.

Například děti trpící hyparaktivitou a poruchami chování (ADHD, ADD) mohou v multisenzorickém koutku na chvilku relaxovat a ulevit si od hlučného prostředí kolektivu. Snoezelen prostředí je možné naaranžovat také ve školním prostředí a prospívá jak jednotlivcům, tak stmelování kolektivů. Jeho přínosem je odstranění stresu a slouží jako prevence afektů, kdy je pro jednotlivé děti okolní prostředí příliš náročné, konkrétně například odstraňuje apatii nebo tlumí záchvaty zuřivosti. Děti, se kterými se v daný moment nedá domluvit se v něm uklidní. Funguje velmi dobře pro lepší přijetí jinakosti obecně.

Všechny tyto nové poznatky účastníci metodického dnu snoezelen velmi ocenili. Do budoucna připravuje Akropolis další ukázky rozvoje osobnosti dětí díky touto citlivou metodou.

Děkujeme Dagmar Mega, Pavlíně Krátké i zástupcům slovenské neziskové organizace 3lobit.


ZV