Kaleidoskop kompetencí

před 8 roky, 14.11.2016 Klíčem k nalezení zaměstnání je objevení vlastních schopností a dovedností

Seberealizace je most ke spokojenosti. Souvisí s odhalením svých schopností a dovedností. Někdy je v sobě objevíme hned a jdeme svou cestou, jindy nám zůstávají skryté nebo je jen matně tušíme a dostatečně nevyužíváme. Centrum Akropolis je součástí jedinečného projektu Kaleidoskop kompetencí, jehož cílem je vyvinout metodu mapující kompetence, které posílí nalezení odpovídajícího uplatnění na trhu práce.


Členkou mezinárodního týmu je také Mgr. Jitka Janíková, vedoucí centra Akropolis.

Jitko, o co jde v projektu Kaleidoskop kompetencí?

Cílem projektu Kaleidoskop kompetencí je vyvinout novou metodu, která dokáže zmapovat a popsat, na co má daný člověk předpoklady. Jde nám zejména o to, aby byla jednoduchá, administrativně nenáročná a hlavně použitelná pro ty, kteří jsou z různých důvodů znevýhodněni na trhu práce.

Pro koho je tedy tato metoda určena především?

Jedná se zejména o rodiče po rodičovské dovolené, ale je využitelná pro všechny, kteří po nějakou dobu vypadli z trhu práce nebo chtějí své zaměstnání změnit.

Jak dlouho se bude metoda vyvíjet?

Projet začal v září loňského roku 2015 a poběží tři roky.

PRÁCE MEZINÁRODNÍHO TÝMU

Kdo je součástí týmu?

Jsme čtyři partneři. Akropolis, brněnská nezisková organizace GIC Nora, rakouské Migrare a slovenská organizace Miesto pod slnkom. Každý partner přináší zkušenosti s jinou cílovou skupinou a právě to umožňuje vytvořit metodu, která nebude použitelná jen pro omezenou skupinu. Nora pracuje s Romy a uprchlíky, Migráre s migranty, Miesto pod slnkom se sociálně znevýhodněnými a Akropolis přináší zkušenosti s rodiči na/po rodičovské dovolené.

Na základě čeho vznikla tato myšlenka mapování kompetencí?

Myšlenka vznikla na základě metody CH-Q. Výjimečnost CH-Q spočívá v tom, že pracuje nejen s kompetencemi, které získáváme tzv. formální cestou - ve škole. Stejně vážně vnímá i ty znalosti a dovednosti, které získáváme neformálně, často jakoby mimoděk. Například díky zkušenostem ze zaměstnání, volnočasových aktivit, cestování, samostudia nebo např. na rodičovské dovolené.

Naše metoda se však CH-Q pouze inspiruje, její podoba bude odlišná, jak jsem zmínila, bude jednodušší pro klienty a administrativně méně náročná.

VÝSTUPY

Můžeš nám tedy přiblížit, co si pod novou metodou můžeme představit?

Nová metoda má podobu kurzu, který se skládá z 8 modulů. Každý z nich probíhá jeden den, 4 vyučovací hodiny. Začínáme zachycením významných životních fází každého účastníka, mapujeme síť sociálních kontaktů a také definujeme důležité pojmy. Kompetence jsou vyvozovány z předchozích životních a pracovních zkušeností. Je potřeba si uvědomit, že každý člověk má svůj osobní potenciál, jen si ho mnohdy neuvědomuje. Během kurzu účastníci prezentují své kvality a silné stránky různými způsoby tak, aby byli připraveni na pracovní pohovor.

Každý účastník na závěr obdrží certifikát, kde je popsáno pět jeho nejvýznamnějších kompetencí.

SYSTEMATICKÉ POSILOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEJISTOTY

V čem je hlavní přidaná hodnota metody?

Pomůže zejména v tom, aby se zájemci o práci dokázali efektivně prezentovat a uvědomili si, jaké jsou jejich silné stránky, co vlastně umí a v čem mohou být prospěšní pro zaměstnavatele.

Reagujeme zejména na fakt, že lidé spoustu věcí umí, ale neuvědomují si to, ani to nedokážou srozumitelně a stručně popsat.

A to se naučí pomocí naší nové metody, po jejím osvojení dokážou své kompetence nejen popsat, ale také argumentačně podpořit.

Cílem nové metody je také zvednout sebevědomí. Pomáhá najít a upevnit sebejistotu ve vlastní schopnosti.


Děkuji za rozhovor, Zuzana Vandame