Ježíškova pošta s Akropolis


Akropolis každoročně pro všechny děti  pořádá vánoční besídku.

Bohužel z důvodu nepříznivých epidemických podmínek, to v roce 2020 nebylo možné.

Proto jsme se rozhodli, že si navzájem vyrobíme a pošleme vánoční dopis s přáníčkem.

A to se stalo v týdnu 14.-18.12. 2020 před Vánocemi.


Do vyrábění přáníček se zapojily kroužky: sportíků, hudebně-pohybové aktivity, sportovní gymnastky, baletky a všechny skupinky ze street dance.

Odeslali jsme poštou téměř 100 dopisů.

Do aktivity jsme zapojili bezmála 100 dětí s pomoci jejich rodičů apod. 


Všem děkujeme za účast.

Váš Akropolisácký Ježíšek :)