Jak rozumět dětskému vzteku

Pátek 26.5. se uskutečnila přednáška s názvem "Jak rozumět dětskému vzteku", kterou připravila Lenka Rašticová, školní psycholožka a psychoterapeutka. Přednáška se konala v prostorách našeho  centra a byla zaměřena na rodiče a jporozumění dětskému vzteku.

Úvodní část přednášky se věnovala uvědomění si, že dětský vztek je běžným jevem, se kterým se každý rodič setkává. Lenka Rašticová zdůraznila, že mnoho rodičů neví, jak s tímto jevem efektivně zacházet. Cílem přednášky bylo poskytnout účastníkům znalosti a nástroje, které jim pomohou lépe porozumět dětskému vzteku a lépe ho zvládat.

Během přednášky se nám Lenka Rašticová snažila přiblížit podstatu vzteku a jeho funkci v emocionálním vývoji dítěte. Vzteky mohou být způsobeny různými faktory, jako je frustrace, neschopnost vyjádřit se nebo nedostatečné zvládání emocí. Lenka Rašticová nám představila různé strategie, jak rozumět dětskému vzteku a jak s ním efektivně zacházet.

Další důležitou částí přednášky bylo vysvětlení, jak efektivně komunikovat s dítětem během vzteku. Lenka Rašticová nám představila základní principy a techniky, které nám mohou pomoci při komunikaci s našimi dětmi v této náročné situaci. Důraz byl kladen na empatii, porozumění a respekt.

Na závěr přednášky Lenka Rašticová zdůraznila, že tato přednáška je určena pro každého, kdo má zájem porozumět dětskému vzteku a chtěl by se stát lepším a vstřícnějším rodičem. Účastníci přednášky dostali cenné znalosti a nástroje, které jim pomohou překonat výzvy, které rodičovství přináší.

Celá přednáška byla interaktivní, s možností pokládat otázky a diskutovat o konkrétních situacích.

Děkujeme Lence Rašticové za inspirativní přednášku a všem účastníkům za jejich aktivní zapojení. Doufáme, že získané znalosti a dovednosti jim pomohou v jejich rodičovské roli a vytvoření zdravých a respektovaných vztahů s jejich dětmi.