Existuje ideální rodič?

před 8 roky, 7.11.2016 Zážitkový seminář pomáhá vyslovit věci, které nám leží v hlavě i na srdci

Po červnovém pilotním workshopu proběhly už dva zážitkové semináře z cyklu Desatero rodičovského růstu. Odkrývají velký potenciál. Potenciál rodičů, potenciál jejich kvalit, schopnosti sdílet a touhu po komunikaci a porozumění.

Často jsme ovlivněni představou, že nám někdo dokáže dát návod na to, jak se stát ideálním rodičem. To ale není cílem tohoto cyklu. Na semináři Desatera má každý rodič možnost přijmout se je takový jaký je, uvědomit si své slabiny i přednosti, získat díky skupině širší náhled a nové zkušenosti, které ovlivní nejen jeho, ale i jeho partnera a potomky. Možná také zjistí, že je vlastně ideální rodič, který si jen občas neví rady. Nebo že se hluboce mýlil a je třeba změnit postoj.


A k tomu, aby si to uvědomil, stačí málo. Třeba pojmenovat nebo vyslovit věci, které mu leží v hlavě či na srdci. Potom mnohdy zjistí, že dokonalost je spíše ideál, ke kterému lze směřovat. A být frustrovaný tím, že nám to nejde ukázkově jako v „knize o ideální výchově“, je zbytečné. Univerzální návod na ideálního rodiče totiž neexistuje.

Vychováváme se s našimi dětmi vzájemně skrze každodenní kontakt. „Výchova je oboustranný proces a rodičovství se kultivuje chybami, přednostmi i novými zkušenostmi na společné cestě růstu rodič – dítě“ popisuje Mgr. Zdeněk Vilímek, speciální pedagog a rodinný poradce, který kurz vede.


Desatero rodičovského růstu není klasický kurz ani seminář. Probíhá tak, že lektor přichází s inspirativními náměty a je na skupině, aby poskytovala různé úhly pohledu, rozšiřovala obzory. Její účastníci získávají cennou zpětnou vazbu na své otázkya návrhy řešení na své jednání v různých rodinných situacích. Lektor je průvodcem a udává směr.

Velmi se osvědčila Balintovská metoda, kterou skupina využívá. Jedná se o socioterapeutickou techniku svépomocné skupiny. Atmosféra ve skupině je díky sdílení zážitků často velmi silná.


Zájemci se mohou podívat na konkrétní postup.

Na začátku semináře vyplyne situace, která vyžaduje řešení. Pak následují tyto kroky:

1. Rodič, který se situací přijde ji popíše a ostatní naslouchají.

2. Dochází k upřesnění souvislostí a skupina se doptává na doplňující informace.

3. Poté se dostáváme do fáze fantazií a představ, kdy prezentující rodič mlčí a skupina vyslovuje představy, které je napadají. Generuje také souvislosti, například co se mohlo stát v minulosti nebo kam může daná situace dospět.

4. V další fázi poslouchá prezentující praktická doporučení, které skupina nabízí. Mohou být různá, klidně velmi subjektivní, podle zkušeností.

5. Na závěr dá prezentující rodič zpětnou vazbu skupině, jaké to pro něj bylo, co jej oslovilo, v čem mu to pomohlo. Odnáší si zápis pro další práci, inspiraci a přemýšlení.


S vlastní zkušeností a zážitkem se může svěřit jen ten, kdo opravdu chce. Někdy se stává, že svůj vlastní problém, který držíme v sobě nemáme správně pojmenovaný a tato situace nám jej pomůže správně definovat, pojmenovat a uchopit. To samo přináší velkou úlevu. Často je to o prolomení bariéry a získání odvahy sdělit něco, co máme na srdci.

Ve skupině vzniká velmi intimní, podporující a příjemná atmosféra sdílení. Účastníci si velmi dobře uvědomí, že jsou zde pro vlastní růst, když chtějí mohou mluvit, když chtějí mohou odejít, mohou mlčet a jen tiše sledovat. Nikdo nehodnotí, nezraňuje, neubližuje. Základní podmínkou je otevřenost a respekt. Zážitkový seminář je o atmosféře bezpečí, protože každý má svůj příběh, svou minulost, svůj vlastní životní kontext a nikdy nevíme, co se v druhých odehrává. To znamená, že každý sdělí jen to, co uzná za vhodné.

Všichni jsme lidé a není tedy potřeba se v rodičovské skupině skrývat za maskou. Je vzácné být svůj a přirozený. To umožňuje získat širší náhled. Nejde o to se změnit, ale rozšířit si vlastní uvědomění. Všichni máme své slabiny i přednosti.


Není ostuda spadnout, ale nepostavit se.O lektorovi.

Mgr. Zdeněk Vilímek

Speciální pedagog, rodinný poradce, lektor

5 letý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik

Roční psychosociální výcvik

Dvouletý Lektorský Everest - krizová intervence, mediační techniky, lektorské dovednosti


Autorka: Zuzana Vandame