Další služby pro rodiče nejmenších dětí v regionu přinese Dětská skupina ve Starém Městě

před 4 roky, 6.8.2018 Prosíme o podporu jejího vybudování

Zvyšující se poptávka po kvalitní a citlivé péči o nejmenší děti od jednoho roku v posledních letech výrazně roste. Miniškolkou Rolnička, kterou provozujeme v centru Akropolis prošlo v roce 2010 34 dětí do tří let, dnes už je to více jak dvojnásobek. Mezi hlavní důvody patří jednak nutnost efektivně skloubit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, potřeba pracovní seberealizace rodičů, podpora samoživitelů a také zvýšená nabídka zkrácených a alternativních úvazků pro rodiče ze strany zaměstnavatelů.


Miniškolka Rolnička nabízí rodinné a podnětné prostředí, zkušené pečovatelky zde v malých skupinkách připravují nejmenší děti na vstup do dalšího předškolního vzdělávání.

V posledních letech se zájem rodičů o tuto službu významně zvyšuje, a právě tento fakt nás motivoval k založení dětské skupiny.

Našli jsme k tomu ideální prostor v rodinném domě ve Starém Městě. Prostor ale vyžaduje úpravy, aby mohl být přizpůsoben péči o takto malé děti.

Část nákladů na rekonstrukci uhradí majitelé domu, část město Staré Město. Tyto finance zatím ale nepokryjí celou rekonstrukci a uzpůsobení interiéru dětem.

Proto chceme poprosit firmy v regionu i malé dárce o finanční či věcnou podporu projektu formou nákupu vybavení prostor pro děti.


Dětská skupina ve Starém Městě bude spádová pro celý region.

Její výhodou je malý počet dětí na jednu pečovatelku, pravidelná i občasná péče, dlouhodobá zkušenost a odbornost pečovatelek.

Centrum Akropolis je neziskovou organizací a jeho cílem není generovat zisk. Péče o malé děti je jedním z pilířů, na kterém stojí komplexní zaměření rodinného, vzdělávacího a volnočasového zařízení, které vzniklo zejména jako komunitní služba občanům našeho regionu.


Pokud vás projekt oslovil a máte zájem o jakoukoliv formu podpory, prosím obracejte se na vedoucí centra Akropolis Mgr. Jitku Janíkovou.


ZV

/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz