Aktivity

Výtvarný a pracovní kroužek pro děti od 3 do 7 let s asistencí rodiče. Tradiční i netradiční…

Veselé hraní pro rodiče s dětmi v Akropolis Uherské Hradiště

Veselé hraní pro děto od 0,6 měsíců v Akropolis v Uherském Hradišti.

kurz pro rodiče a miminka v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Soutěž v aerobiku skupinových choreografií

aneb vychováváme se vzájemně ke svobodě i odpovědnosti …

Novinka pro rodiče na mateřské dovolené! Využijete rodičovské dovolené a přijďte se k nám rozvíjet.

Asistovaná setkání rodiče s dítětem v rámci pověření SPOD

volnočasové setkávání pro rodiče s dětmi

relaxační chvilky pro dospělé

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz