Sportíci

Sportíci v Akropolis

S naha
P ráce
O rientace
R adost
T rpělivost
Í individualita
K ondice


- úterý 1x týdně od 16:00 - 17:00 hodin


Sportík je pohybově zaměřená volnočasová aktivita pro děti od 4-6 let      

Ukázková hodina 18. 9. 2018 zdarma.                                                                                                                         

Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, které se bude snažit spolupracovat a orientovat v pohybových aktivitách různého zaměření.

  • Bude mít radost z pohybu, naučí se trpělivosti a zvýší si svoji kondici.

Protože pohyb je jedním ze základních projevů člověka, budeme se snažit využívat pestrost cvičení základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednotlivé dovednosti budeme učit. Osvojováním rozmanitých cvičení, her, pohybových aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním povedeme děti k pravidelnému cvičení a sportování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě lidské přirozenosti jako pohyb sám o sobě je,  budeme směřovat všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na jejich individualitu.

Děti se v pravidelném kroužku vedeném zkušeným lektorem formou her, sportovních cvičení, cvičení na nářadích i doprovodných aktivit protáhnou, zacvičí si a nenásilnou formou se postupně seznámí se základy sportu.

Metodika hodiny je zaměřena na všeobecnou tělesnou průpravu, zvýšení tělesné zdatnosti, prostorové vnímání, rozvoj hybnosti dětí i nácvik kolektivních her.

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.


Ukázková hodina 18. 9. 2018

Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis: Fio banka, a. s. Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!

Do 20.10.2018 splatné pololetí

Do 28.2. 2019 splatné pololetí


Přihláška na aktivitu Sportíci
v termínu 08.01.2019 - 28.05.2019

Sportíci
08.01.2019 - 28.05.2019
cena pro SČ: 1000,-Kč pololetí, č.ú.: 2501077152/2010
cena běžná: 1300,-Kč pololetí, č.ú.: 2501077152/2010
frekvence: úterý od 16:00 do 17:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz