O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Blažková Pavla

Blažková Pavla

Rok narození: 1971

Jméno :               Pavla Blažková
Datum narození :  4.12.1971
Bydliště:               Uherské Hradiště
Děti:                    téměř 17-ti letá dcera

Jsem absolventkou SPŠ v Uherském Hradišti, za sebou mám mnohaleté zkušenosti jako manager, a to převážně v oblasti lidských zdrojů.
Rozhodla jsem však tuto profesi opustit a plně se věnovat práci, která mne vždy přitahovala a po které jsem toužila - práci s malými dětmi.
V době svého „zrání" jsem využívala každé příležitosti obklopovat se dětmi, a to jako instruktorka, vedoucí na dětských táborech a různých akcích pořádaných pro děti. 
Absolvovala jsem rekvalifikaci a praxi jako Pečovatelka a Pracovnice přímé obslužné péče.
Mám zkušenost s hlídáním malých dětí (1/2 roku - 5 let), také s péčí o děti s postižením, dodnes spolupracuji jako dobrovolnice se stacionářem pro handicapované děti. 
Práce s dětmi je pro mne radost, poslání. Ve svém volném čase se snažím zdokonalit v poznatcích o bazální stimulaci, muzikoterapii a všem možném, čím bych mohla být dětem v miniškolce prospěšná a užitečná Úsměv.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz