O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Klofáčová Andrea

Klofáčová Andrea

Rok narození: 1975

Finanční manažerka, lektorka.

Narozena 16. 5. 1975 v Uherském Hradišti.

V roce 1997 ukončila studium na Střední odbornou školu obor Managering hotelů a cestovního ruchu. Po absolvování studia pracovala jako au-pair v Londýně. Od roku 1998 pracovala jako mzdová účetní, personalistka. Během rodičovské dovolené spolupráce v keramické dílně manžela. Lektorská činnost pro Marlin s.r.o. v kurzech Mzdové účetní. Od března 2010 nová posila týmu Akropolis.o.s. Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Andragogika v profilaci na personální managment. Věnuje se vzdělávání finanční gramotnosti obyvatel a přípravě na zaměstnání.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis