Kaleidoskop kompetencí

Mezinárodní projekt založený na partnerství čtyř organizací


Centrum Akropolis realizuje od 1.9.2015 tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je vyvinout a pilotovat novou metodu mapování kompetencí.

V říjnu proběhlo v našem centru první mezinárodní setkání všech partnerů. Na tomto setkání byl upřesněn harmonogram jednotlivých aktivit a vyřešeny všechny náležitosti týkající se realizace projektu.

Dále jsme v říjnu realizovali sběr dat týkající se naší cílové skupiny - rodiče vracející se po mateřské či rodičovské dovolené na trh práce a osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Během prvního roku realizace projektu dojde ke sběru dat o cílových skupinách ve všech čtyřech partnerských organizacích. Poté bude vyvinuta první verze metody, která se bude dále pilotovat a upravovat.

O všech dalších krocích Vás budeme na tomto místě informovat.

Více infromací můžete najít na stránkách projektu


Partneři projektu:

migrare
http://www.migrare.at/cms1/

GIC Nora
http://www.gendernora.cz/

Miesto pod slnkom
http://www.miestopodslnkom.sk/


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz