Angličtina hrou pro nejmenší 4 - 6 let

Angličtina pro nejmenší děti 4 - 6 let v Akropolis v Uherském Hradišti.

podzimních a Angličtina pro nejmeneší od 4 - 6 let.
Kurz angličtiny pro nejmenší děti probíhá v malých skupinkách a v příjemném prostředí.
Děti tak již v útlém věku získají v cizím jazyce sebedůvěru a současně si i upevní sociální schopnosti a vazby při práci v kolektivu.

  • malé skupinky 4-8 dětí
  • zkušení, vstřícní a trpěliví vyučující
  • výukové materiály vybrány dle věku dětí s důrazem na komunikaci
  • rozmanitá a pestrá výuka (vnímání pomocí pohybových aktivit, hudby a interaktivních pomůcek)
  • rozvíjení sociálních schopností a vazeb při práci v kolektivu

Lektorkou je Pavlína Krátká.


V době jarních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

Školné je rozděleno do dvou plateb, vždy pololetně s měsíční splatností.

Výukové materiály jsou kreativní, uzpůsobeny výuce dětí a jsou vybaveny pomůckami pro výuku - CD přehrávač, notebook s internetem, dataprojektor, interaktivní tabule atd.
Děti se učí v multisenzorické místnosti Snoezelen a PC učebně.

Vypsané termíny

Angličtina hrou pro nejmenší 4 - 6 let
01.02.2017 - 31.05.2017
cena pro SČ: 1000,-Kč (II.pololetí)
cena běžná: 1300,-Kč (II.pololetí)
frekvence: středa od 16:00 do 16:45 hod.
hlídání dětí: Bez hlídání

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz