Angličtina hrou pro děti 1. a 2. třída ZŠ

angličtina pro děti v centru Akropolis

Kurz angličtiny pro děti probíhá v malých skupinkách a v příjemném prostředí.
Děti získají v cizím jazyce sebedůvěru a současně si i upevní sociální schopnosti a vazby při práci v kolektivu.

  • malé skupinky 4-8 dětí
  • zkušení, vstřícní a trpěliví vyučující
  • výukové materiály vybrány dle věku dětí s důrazem na komunikaci
  • rozmanitá a pestrá výuka (vnímání pomocí pohybových aktivit, hudby a interaktivních pomůcek)
  • rozvíjení sociálních schopností a vazeb při práci v kolektivu


V době jarních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

Školné je rozděleno do dvou plateb, vždy pololetně s měsíční splatností.

Výukové materiály jsou kreativní, uzpůsobeny výuce dětí a jsou vybaveny pomůckami pro výuku - CD přehrávač, notebook s internetem, dataprojektor, interaktivní tabule atd.
Děti se učí v multisenzorické místnosti Snoezelen.

Vypsané termíny

Angličtina hrou pro děti 1. a 2. třída ZŠ
20.09.2017 - 24.01.2018
cena pro SČ: 1000,-Kč (I. pololetí) 16lekcí ( 16x63 Kč) na č.ú.: 2501077152/2010
cena běžná: 1200,-Kč
frekvence: středa od 16:45 do 17:30
hlídání dětí: Bez hlídání

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz