Aerobik KIDS závodní

Aerobik KIDS závodní pro děti od 8-10 let v Akropolis

Do této kategorie spadají děti, které přichází z katetegorie BABY a ví o čem aerobik je!

Pravidelnost, respekt, bojovnost, radost a odhodlanost zkoušet nové prvky!


  • Aerobik KIDS závodní pro děti 8-10 let - které mají zkušenosti se závodním aerobikem
  • I.trénink - úterý od 16.00 - 17.00 hodin (1x týdně 900,-/pololetí, 1800,- / celý školní rok)
  • Aerobik KIDS technická příprava 8-10 let - která navazuje na závodní aerobik    
  • II.trénink - pátek od 17.00 - 18.00 hodin (1x týdně 450,-/ pololetí, 900,-/ celý školní rok)

Lektorka: Bohdana Poláchová                                                                                                 

-děti cvičí 2h týdně
-rychlost hudby se bude pohybovat průměrně kolem 136 BPM                                  -pohyb zacílíme na zlepšení kondičky, vytrvalosti a výkonnosti                                           -aerobikem nabízíme dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty
-cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení                                                                                                        -dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené se zlepšováním flexibility)                                                                                -aerobik je pro většinu děvčat záliba na celý život                                                    -příprava pro týmové choreografie s rozličným náčiním a příprava na soutěže týmů Aerobic Tour,  MIA Festival, Česko se hýbe, regionální, krajské a celostátní soutěže pódiových skladeb a pod.                                                                                                     -děti se také připravují na soutěže jednotlivců, které probíhají vždy na podzim    -součástí jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích        

Info pro rodiče, kteří děti zapojí do závodního aerobiku.....zde!

Fotogalerie

Videa

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!

Do 19.10.2016 splatné I.pololetí!

Do 28.2.2017 splatné II.pololetí!


A co obnáší účast v soutěžích?

  • Pro děti určitě mnoho radosti z vystoupení a potlesku, nadšení a týmovou spolupráci dětí, trošku napětí i zdravého soupeření
  • Pro rodiče soutěžících dětí kromě radosti a patřičné pýchy to znamená investovat trochu peněz do dresů a pomůcek a taktéž trochu osobního času pro doprovod a přípravě na soutěž
  • Věříme ale, že úspěch dětí i jejich viditelný pokrok to každému rodiči plně vynahradí :)
  • Každou soutěžní sezónu připravujeme podzimní i jarní soustředění aerobiku týmů, ale i jednotlivců


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz