Aerobik BABY přípravka

Aerobik BABY přípravka pro děti 5 - 7 let v Akropolis

2501077152/2010 Přemýšlíte o tom jakou sportovní aktivitu mají navštěvovat Vaše děti?

Jsou pohybově nadané a mají rády hudbu?

Chtěly by se dál věnovat závodnímu aerobiku?


* Aerobik pro děti přípravka je ideální k tomu, aby si to vyzkoušely jak to funguje v praxi!

-naučí se ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a hlavně najdou spoustu dobrých kamarádů.
-lekce jsou zaměřeny na klasický aerobik a zároveň zde děti mohou formou her posilovat a rozvíjet svoji kondici.
-nezapomíná se ani na protažení, tak aby se Vaše dítě rozvíjelo rovnoměrně.

 • Aerobik BABY přípravka pro děti 5-7 let - pondělí od 16.30 - 17.30 hodin (1x týdně 900,-/pololetí)

Lektorky: Bohdana Poláchová a Tereza Jurásková

- v tomto věku začínáme zapojovat do pohybových sestav základní prvky aerobiku,  které zařazujeme do jednotlivých lekcí a postupně zvyšujeme jejich úroveň
- jde nám o kondiční přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné začleňování dětí do kolektivu, seznamování se s  hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku, postupně k dráze závodního aerobiku
- délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 45 - 60 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost                                                                                            - určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim, disciplínu hodiny
- využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
- u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
- postupně zapojujeme mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému" řazení
- rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 132 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší                  -začínáme učit děti anglickému názvosloví a  neverbální komunikaci, která se u aerobiku používá            
- formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
- proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
- učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva                                                                                                         -součástí této aktivity jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích                                                                                                                   

  V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

  Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!

  Do 19.10.2016 splatné I.pololetí!

  Do 28.2.2017 splatné II.pololetí!

  Vypsané termíny

  Aerobik BABY přípravka pro děti 5 - 7 let
  06.02.2017 - 29.05.2017
  cena pro SČ: 900,-/pololetí, 1800,-/celý školní rok
  cena běžná: 1200,-/pololetí, 2400,-/celý školní rok
  frekvence: Pondělí 16:30-17:30 hodin
  hlídání dětí: Bez hlídání

  Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz