UHERSKÉ HRADIŠTĚ JE DOBRÁ ADRESA, říká hlavní městský architekt Aleš Holý.

před 3 roky, 24.8.2015 Přednášky o tom, jak se vyvíjela architektonická podoba našeho města, na co můžeme být pyšní a co městu zatím chybí.


Ing. Arch. Aleš Holý se do Uherského Hradiště přiženil a město si hned zamiloval. Proč má město takovou podobu, jakou má, jak se utvářelo i vysvětlení některých kontroverzních témat jako jsou prvky moderní architektury v historickém centru, můžete nyní najít v jeho přednáškách. Ty připravujeme v rámci cyklu Kurz kresby a městská architektura v souvislostech od 23. září 2015.

Zde krátká ochutnávka:


1. Pane architekte na úvod jedna osobní otázka, jak jste spokojen se současnou podobou našeho města?

To je těžká otázka. Mám město rád a to, co dělám mě moc baví. Určitě vím, že je toho ještě hodně před námi, co je potřeba pro naše město udělat. Ještě mu toho spoustu dlužíme. Vidím to, kdykoliv vycestuji do zahraničí nebo i jiných měst v České republice.


2. Co vás napadá, když cestujete?

Začnu z toho druhého konce. Uvědomím si, že Uherské Hradiště má ohromnou výhodu, kterou nám mnohá města mohou závidět. Je koncentrické. To znamená, že veškerý společenský život i cesty pěších se soustředí na hlavní, Masarykovo náměstí. Město žije! A náměstí je svým životem i polohou výjimečné. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že náměstí není centrální park, nemůže tedy obsáhnout relaxační a sportovní aktivity. Tato velká, zelená klidová zóna městu chybí.

A je logické, že občané to cítí.


3. Co se s nedostatkem zeleně ve městě dá dělat?

Existují dva důležité projekty, které naše město posunou dál, směrem k více zeleni a propojení s přírodou. Tou první je zpřístupnění zelené plochy na Výšině sv. Metoděje. Tato velká plocha už je fakticky vrostlá do centra města, jen si ji dostatečně neuvědomujeme. Přitom je to místo s velmi cennou historickou hodnotou. Má obrovský potenciál pro relaxační aktivity, pro děti, pro setkávání. Může to být takový náš „Central park“. Projekt má myšlenku i hloubku. Těším se, že ho budu moci lidem vysvětlit.

A druhý projekt, na kterém pracujeme se týká doposud zanedbávaného pásu nábřeží. Nikdy se nezvelebovalo, nikdy se nestalo součástí města a to je obrovská škoda a náš velký dluh. Řeku nyní chceme propojit s životem ve městě.


4. Kdybyste mohl něco na současné podobě města změnit, co by to bylo?

Možná existuje pár nepovedených staveb, ale z urbanistického hlediska se v Uherském Hradišti žádná fatální chyba nestala. Nic, co by narušilo zdravý rozvoj města.

Nelíbí se mi některé barvy fasád nebo balkony novostaveb zabalené do rákosu.

Některé budovy trpí také graffity.


5. Vadí vám graffity?

Vůbec to není o tom, že by se mi některá díla nelíbila, ale zatím nemáme pro tuto subkulturu vhodné plochy. Ve městě nejsou plné zdi, na kterých by se umělci mohli realizovat. Je to určitá výzva pro město. A také se tomuto tématu budu ve svých přednáškách věnovat.


6. Jak se stavíte k časté otázce týkající moderní architektury v historickém centru?

Právě toto téma považuji za důležité, dá se na něm prezentovat, co je v současné architektuře žádoucí. Teď můžu jen říct, že moderní prvky do historických center patří, ba jsou přímo žádoucí. Doba se vyvíjí, mění, reaguje na potřeby lidí. Je potřeba odlišit, co je současné a co patří historii. A pak se těším na diskusi ohledně šikmých a plochých střech. To je věčné a zajímavé téma.


7. Co si slibujete od Vašich přednášek, na co byste nás nalákal?

Slibuji si větší prostor pro komunikaci, vysvětlení, ale těším se i na konfrontaci. Každý kurz je postavený jinak. Od historie, přes urbanismus, až k moderní architektuře. Chtěl bych se posunout od obhajování záměrů města k vysvětlování jejich širších souvislostí. Pro zájemce mám také připraveno cvičení, jak si navrhnout rodinný domek. Přednášky jsou vhodné jak pro mladé, kteří se tomuto směru budou věnovat při studiu, tak pro milovníky estetiky a našeho města obecně.


8. Dotknete se také problematiky bytů a polyfunkčních domů?

Určitě. Musíme si uvědomit, že vysoká cena bytů znamená, že o město je stále zájem. Jeho velikost je ideální třeba pro rodiny a pro výchovu dětí. Podívejte se například, jaké je zde kulturní a sportovní vyžití. Zkrátka, žít v Uherském Hradišti znamená žít na dobré adrese. Více si o tom povíme na přednáškách.


Děkuji za rozhovor,
Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz