Znakování batolat

před 2 roky, 7.5.2019 Znaková řeč pro batolata v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit. Znakující miminka tak získávají jedinečnou možnost se podělit o svůj svět se svými nejbližšími a rodiče si užívají větší pohody, která zavládne, když se dozví, co jejich děťátko chce, bez slziček a nářku.


Znakujeme se zpěvem i hrou  -  pro miminka a batolátka od 6 do 24 měsíců - v důmyslně připravené kombinaci hudby, písniček, cvičení, her a zábavy se děti učí nejen komunikovat pomocí znaků, ale rozvíjí se u nich i motorické, kognitivní a emocionální schopnosti. Kurz je vhodný pro děti od 6 měsíců do 3 let. Probíhají jednou týdně po dobu 6 týdnů. Jedna lekce trvá 45 - 60 minut.

Rodiče se při kurzech dozvědí praktické rady, jak rozvíjet komunikační, kognitivní a motorické dovednosti svých dětí, a sdílí své zkušenosti s ostatními maminkami v kurzu. Děti si užijí společných her, které jsou vybrány profesorkami vývojové psychologie Acredolo a Goodwyn tak, aby napomáhaly rozvoji dětí. Naučí se veselé písničky, seznámí se s medvídkem BeeBo, který je v každém kurzu navštíví a pomůže jim učit se znaky. Každý kurz má jiné téma vybrané ze všedního života jako například „při jídle“ nebo „v parku“ a pomůže dětem osvojit si znaky z těchto témat.

Pokud zmeškáte některé hodiny, můžete si je zdarma nahradit v dalších kurzech u stejné lektorky.


Cena: 1.080 Kč - Cena zahrnuje: 6 lekcí, materiály ke kurzu (CD a zpěvníček), pracovní listy na každou lekci.


Od 9. 5. 2019 začíná nový blok základního kurzu. 


Na setkání s Vámi se těší lektorka Pavlína Teplá.


Co to vlastně je znaková řeč pro batolata?

Jde o metodu, která učí děti jednoduché snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci s rodiči a ostatními, kteří o ně pečují. Jednotlivé znaky, které se děti naučí, představují buď samostatná slova nebo jednoduché pojmy, např. „kočka“, „mám hlad“ nebo „už to stačí“. Používání znaků u dětí ještě před tím, než jsou schopné mluvit, není nic nového. Většina dětí se naučí mávat na rozloučenou nebo vrtět hlavou, aby nám sdělily svůj nesouhlas. To jsou často první znaky, které se děti přirozeně naučí. Znaková řeč pro miminka a batolata Baby Signs je speciálně připravený program, který dětem pomůže naučit se mnohem více znaků, aby se s Vámi snadněji dorozuměly. Děti mají přirozenou touhu komunikovat s okolím, a když se naučí znaky, které jim to umožní, používají je s velkou radostí. Studie prokázaly, že děti, které se učí znakovou řeč, mnohem častěji „hovoří“ s rodiči než děti, které znakovou řeč nepoužívají. Schopnost komunikace jim také pomáhá zvýšit sebevědomí a je pro ně snadnější navazovat kontakty s okolím. A jak nám přísloví „kdo se víc ptá, víc se dozví“ .


Přihlášky: https://www.akropolis-uh.cz/kurz-znakovani-batolat

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz