Zdravý rozvoj dětí od 1 do 3 let

Veselé hraní pro rodiče s dětmi v Akropolis Uherské Hradiště


VESELÉ HRANÍ pro děti od 1 do 3 let společně s rodiči.

S dětmi budeme cvičit, tančit, zpívat, malovat, hrát divadélko a jen tak si hrát.
Setkávání dětí stejného věku při aktivitách je pro děti velkým přínosem, učí se zapojení do kolektivu, ohleduplnosti,  se ostych atd.
Maminky mají možnost se spolu setkávat a navzájem si vyměňovat svoje zkušenosti při výchově dětí radosti i strasti.
Na blok „Veselého hraní" je potřeba, aby dospělý i dítě měli pohodlné oblečení, sportovní obuv nebo přezůvky, dítěti stačí bačkorky, na Patlámo tričko, které si můžete umazat (pracujeme s barvami, lepidlem, ...), svačinku a pití.

Co všechno nás dopoledne čeká:
Cvičení rodičů s dětmi  cvičení společně s rodiči v sále s využitím sportovního náčiní.
Zdravé hraní  relaxační aktivity v multisenzorické místnosti snoezelen, zpívání, hra na Orffovy nástroje.
Patlámo  malování, kreslení, modelování, ... a na závěr pohádka.
Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věku dítěte.


Pondělí:

 • Veselé hraní s Dášou pro děti 2 - 3 roky od 9:00 do 11:00 hodin

Úterý:

 • Veselé hraní s Pájou pro děti 1,5 - 2 roky od 9:15 do 11:00 hodin
 • Veselé hraní s Míšou pro děti 1 - 1,5 roku od 9:15 do 10:45 hodin

Středa:

 • Veselé hraní s Verčou pro děti 2 - 3 roky od 9:00 do 11:00 hodin
 • Veselé hraní s Májou pro děti 1,5 - 2 roku od 9:00 do 11:00 hodin

Čtvrtek:

 • Veselé hraní s Májou pro děti 1,5 - 2 roky od 9:00 do 11:00 hodin

Pátek:

 • Veselé hraní s Míšou pro děti 1 - 1,5 roku od 9:00 do 10:30 hodin


Platbu za tuto aktivitu uhraďte na účet Akropolis: Fio banka, a. s., Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010  a do poznámky uveďte prosím, za koho a za co platíte!

V současnosti můžeme kurz otevřít a Vy ho navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

 1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
 2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
 3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
 4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)


V době podzimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto dnech nejsou započítány do kurzovného.


Co se bude dít v případě uzavření centra z důvodu nařízení vlády? Jak bude probíhat kurz? Vše k přečtení v následující směrnici:


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.

Tento termín je již obsazen a nelze se na něj přihlásit.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz