Zdravý rozvoj dětí od 1 do 3 let

Veselé hraní pro rodiče s dětmi v Akropolis Uherské Hradiště

VESELÉ HRANÍ pro děti od 1 do 3 let společně s rodiči začínáme v září 2019

S dětmi budeme cvičit, tančit, zpívat, malovat, hrát divadélko a jen tak si hrát.
Setkávání dětí stejného věku při aktivitách je pro děti velkým přínosem, učí se zapojení do kolektivu, ohleduplnosti,  se ostych atd.
Maminky mají možnost se spolu setkávat a navzájem si vyměňovat svoje zkušenosti při výchově dětí radosti i strasti.
Na blok „Veselého hraní" je potřeba, aby dospělý i dítě měli pohodlné oblečení, sportovní obuv nebo přezůvky, dítěti stačí bačkorky, na Patlámo tričko, které si můžete umazat (pracujeme s barvami, lepidlem, ...), svačinku a pití.


Co všechno nás dopoledne čeká:
Cvičení rodičů s dětmi (45 min.) cvičení společně s rodiči v sále s využitím sportovního náčiní.
Zdravé hraní (30 min.) relaxační aktivity v multisenzorické místnosti snoezelen, zpívání, hra na Orffovy nástroje.
Patlámo (15 min.) malování, kreslení, modelování, ... a na závěr pohádka.
Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věku dítěte.


  • pondělí pro děti 23 roky
  • úterý pro děti 1,52 roky
  • úterý pro děti 23 roky
  • středa pro děti 11,5 roku
  • středa pro děti 1,52 roky
  • čtvrtek pro děti 11,5 roku


Platbu za tuto aktivitu uhraďte na účet Akropolis: Fio banka, a. s., Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010  a do poznámky uveďte prosím, za koho a za co platíte!


V době podzimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto dnech nejsou započítány do kurzovného.


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.


Vypsané termíny

Zdravý rozvoj dětí od 2 do 3 let s Májou
termín:
16.09.2019 - 09.12.2019
cena pro SČ:
960,-Kč (12 lekcí)
cena běžná:
1160,-Kč (12 lekcí)
frekvence:
pondělí od 9:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Zdravý rozvoj dětí od 1,5 do 2 let s Pájou
termín:
17.09.2019 - 10.12.2019
cena pro SČ:
960,-Kč (12 lekcí)
cena běžná:
1160,-Kč (12 lekcí)
frekvence:
úterý od 9:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Zdravý rozvoj dětí od 2 do 3 let s Jíťou
termín:
17.09.2019 - 10.12.2019
cena pro SČ:
960,-Kč (12 lekcí)
cena běžná:
1160,-Kč (12 lekcí)
frekvence:
úterý od 9:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Zdravý rozvoj dětí od 1,5 do 2 let s Jíťou
termín:
18.09.2019 - 11.12.2019
cena pro SČ:
960,-Kč (12 lekcí)
cena běžná:
1160,-Kč (12 lekcí)
frekvence:
středa od 9:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Zdravý rozvoj dětí od 1 do 1,5 roku s Míšou
termín:
18.09.2019 - 11.12.2019
cena pro SČ:
960,-Kč (12 lekcí)
cena běžná:
1160,-Kč (12 lekcí)
frekvence:
středa od 9:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Zdravý rozvoj dětí od 1 do 1,5 roku s Míšou
termín:
19.09.2019 - 12.12.2019
cena pro SČ:
1040,-Kč (13 lekcí)
cena běžná:
1240,-Kč (13 lekcí)
frekvence:
čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz