Přijímáme další děti do miniškolky Rolnička

před 3 roky, 27.6.2017 Říká její vedoucí Martina Novotná

Martina Novotná pracuje v miniškolce Rolnička při centru Akropolis od roku 2012 a druhým rokem ji vede. Samotná miniškolka existuje už od roku 2009 a jejími dveřmi prošlo téměř 300 dětí od 3 let. Změnila se během osmi let své existence? Jakou proměnou v ní nejmenší děti projdou? Přečtěte si v rozhovoru.


Martino, co všechno obnáší tvoje pozice vedoucí miniškolky?

Je to hezká a pestrá práce, která kromě péče o děti zahrnuje i organizační a administrativní chod miniškolky, tedy každodenní provoz, speciální akce, výlety, besídky, vystoupení, komunikaci s rodiči.


Za tu dobu, co miniškolka v Akropolis funguje, co se změnilo?

Snažíme se zlepšovat, sledujeme trendy, ale vycházíme hlavně z dlouhodobých, osvědčených zkušeností. Velký vliv na chod miniškolky mají pozitivní reference od rodičů, proto každý rok registrujeme více dětí. Zvýšilo se povědomí o existenci miniškolky i zájem o naše služby. Nově děti ve třech letech nemusí přestupovat do státní školky.

PRŮBOJNOST A SAMOSTATNOST

Co podle Tebe má největší vliv na pozitivní hodnocení ?

Jednoznačně dobrá, téměř rodinná péče našich tet. Zajišťujeme dětem klidné a bezpečné prostředí. Máme ve školce batolata, takže citlivý přístup je nutný. Největší radost mám, když k nám přijde maminka znovu, se svým druhým nebo třetím dítětem.


Pokud bys měla nabídnout vaše služby dalším, zatím váhajícím rodičům, čím bys je motivovala, aby umístili své dítě zrovna do Rolničky?

Máme pestrý program, děti nehlídáme, ale citlivě s nimi pracujeme a učíme základním návykům. Nabízíme dopolední i celodenní režim. Například náš denní program začínáme volnou hrou a od deváté hodiny máme připraveny zábavné aktivity.. Denní režim měníme a doplňujeme o výlety, návštěvy obrázkových galerií a pod. Děti změnu prostředí milují. Mohou objevovat a to stimuluje jejich rozvoj. Takže pokud chcete vašim dětem pomoct k větší průbojnosti a samostatnosti, umístěte je k nám (úsměv).

ANGLIČTINA A POHYB

Nyní máte také nové jazykové a pohybové programy, můžeš je více přiblížit?

Tak především nejde o žádnou klasickou výuku, ale o hru. Od září jsme program obohatili o anglický koutek, kde se děti seznamují s dalším jazykem. V tak útlém věku děti jazyk absorbují velmi přirozeně a zapamatování slovíček jim nedělá problém. Dělají v angličtině neuvěřitelné pokroky.

Kromě toho praktikujeme zdravé cvičení, kde pomocí písniček a básniček rozpohybujeme tělo. Klademe důraz na to, aby děti prováděly cviky správně a k tomu máme speciální pomůcky. Cílem cvičení je udržet děti v dobré zdravotní kondici.


PROGRAM PŘIZPŮSOBUJEME POČTU DĚTÍ I JEJICH NÁLADĚ

Čemu zejména program v miniškolce přizpůsobujete?

Máme daný harmonogram, ale velmi záleží na počtu dětí a také na jejich momentální náladě. Pokud je dítě smutné a teskní při příchodu po rodičích, pouštíme mu hudbu a čteme pohádky, zklidňováním podporujeme adaptaci.

Pak se také přizpůsobujeme počasí. Když prší, trávíme čas v našich snoezelen místnostech, které rozvíjí smyslové vnímání pomocí světelných, zvukových a hmatových pomůcek.

Když je hezky, trávíme co nejvíce času venku, buď na procházce nebo na naší "miniškolkové" zahradě.


Když jsi mluvila o adaptaci, je to u takto maličkých dětí snadné?

U každého dítěte probíhá adaptace individuálně a klademe na ni speciální důraz. Chceme, aby proběhla spontánně, snažíme se dítěti poskytnout co nejvíce aktivit, které má rádo. Zjišťujeme je v nástupním dotazníku a řídíme se radami rodičů. Spokojené dítě a spokojený rodič je pro nás prioritou.


Jaká změna se s dětmi v průběhu roku stane?

Velká (úsměv). Po roce se s lehkostí zapojí do kolektivu, dokáží projevit svoji osobnost, prosadit se. Spolupracují s ostatními dětmi. Zvládají základní návyky, odvyknou si od plen, odnaučí se používat dudlík. Jsou samostatnější. Napodobují cizí řeč. Ve zkratce jsou připraveni na nástup do klasické školky. Jelikož jsme již dětská skupina, tak děti, které dovršily 3 roky nemusí přecházet do státní školky.


DĚTI DOBROVOLNICE ZE ZAHRANIČÍ MILUJÍ


Kdo všechno se o děti stará?

Kromě zkušených a oblíbených tet jsou to zahraniční dobrovolníci, kteří přinášejí nové pohledy z jiných kultur. Dnes jsou u nás dívky z Francie, Ruska a jeden Španěl.


Co je na dobrovolnicích nejcennější?

Dobrovolnice se na děti dívají úplně jinak, mají jiný přístup, děti je milují. Znají jejich jména a často se po nich ptají. Akropolis je zapojeno do mezinárodních programů, kde si dobrovolníky pečlivě vybíráme právě na základě vztahu k dětem. Je to naše další výhoda a pro děti obohacení.

Pomáhají nám zejména na procházkách a výletech.


Co tě na této práci nejvíce naplňuje?

Především je to úsměv na dětské tváři. Spokojenost – dětí, rodičů i uvnitř našeho kolektivu. Když nám rodiče předávají dítě s důvěrou. Když vidíme, že k nám děti chodí rády. Je to pro mě velká seberealizace.


Zuzana Vandame

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz