Wyda - cvičení, které propojuje s přírodou

před 3 roky, 19.6.2017 Více o letním intenzivním kurzu jógy a wydy

Lektorka jógy Marie Jordánová připravuje na léto intenzivní kurz Jógy a Wydy. Co je Wyda a co nám přináší si můžete přečíst v rozhovoru. Přihlásit se můžete zde.


Maruško, prozraďte nám, co si máme představit pod cvičením s názvem Wyda?

Wyda je filozofie a současně systém fyzických a duchovních cvičení našich předků - Keltů. Tento národ totiž nikdy z našeho území neodešel, ale přirozeně splynul s dalšími migračními vlnami. Jejich odkaz máme např. v pohádkách a lidových zvycích. Jejich filozofií je názor, že člověk je svou podstatou integrován do přírody, zrozením je nakrátko oddělen a jeho úkolem v této době je obnovit vlastním úsilím jednotu s přírodou, osvobodit tak sebe sama.


Jak se tedy liší od jógy?

Wyda a jóga si jsou hodně podobné a z různých důvodů, na které v tomto krátkém rozhovoru není místo, je možné se domnívat, že mají hodně staré společné kořeny.


Proč jste se rozhodla právě pro tento typ cvičení?

Máme v sobě keltské geny a jak je známo, Keltové byli velmi vyspělý a moudrý národ. Toto poznání máme především z archeologických nálezů a dále pak ze svědectví jiných, většinou římských autorů. Ale k otázce. Vždycky jsem cítila, že nejsem ten správný slovanský typ a když jsem ve škole slyšela o starých Keltech, dušička ve mně radostně poskočila… všímám si svých pocitů a když jsem v minulém roce začala mít neodbytný pocit, věnovat se technikám wydy, vyhověla jsem mu.


Váš intenzivní kurz bude probíhat v měsíci srpnu v centru Akropolis?

Ano, plánuji třítýdenní intenzivní kurz wydy, který budu kombinovat s jógovým cvičením.


Jaký výsledek během těch tří týdnů mohou zájemci očekávat?

Budeme především praktikovat – zájemcům se dostanou základy cvičení a pak bude záležet na každém jedinci, jak tyto poznatky využije. Obecně a stručně, cvičením wydy se zvýší naše síla a zlepší zdraví, nalezneme harmonii a jednotu. Z jógy se mimo jiného naučíme plnému jógovému dechu.


Děkuji za rozhovor,

Zuzana Vandame


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz