Typologie osobnosti

aneb znáte své silné stránky a jak je rozvíjet? .. a že slabé stránky nemusí být slabé?

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Mega Dagmar


Jak dobře znáte sami sebe? ..dobře :) .. ale co s tím? Máte pocit, že se někdy zbytečně dostáváte do konfliktů a ani nevíte jak? Nechápete, proč někteří jednají, jak jednají? .. že se do určitých situací dostáváte opakovaně a proč se to děje zrovna Vám?

Seberozvojový  poznávací workshop se skládá ze dvou setkání. Po krátkém úvodu si vyplníte testy, které poodkryjí Vaše osobnostní rysy. Poté se budeme věnovat jednotlivým typům, jejich souvisejícím silným a slabým stránkám a především, co z nich vyplývá..

Cílem workshopu je porozumět lépe sobě samým, umět pojmenovat své silné i "slabé" stránky a využívat je ke spokojenosti Vás i Vašich blízkých.

Seznámení se s jednotlivými typy osobností Vám pomůže lépe poznat i Vaše blízké či lidé z Vašeho každodenního života.

Dle zájmu účastníků se můžeme více zaměřit na vztahy v práci, v rodině, v partnerství ...

Objasnění jednotlivých osobnostních typů pomůže každému podívat se na svět očima toho druhého, což velmi usnadní komunikaci a i život celkově.

Seminář je veden velmi prakticky a interaktivně.

V případě dotazů Vám jsem k dispozici na mailu příp. telefonu.

Těším se na Vás                                                 Dagmar Mega


Možné je domluvit také individuální konzultace.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz