Tábor- Technika hravě a zdravě II. (9. - 13. 8. 2021)

Příměstský tábor pro naše děti od 7-14 let


Tento tábor bude probíhat v BD SENSORS Buchlovice – v učebně a přilehlých prostorách, altány a relaxační prostory kolem budov.


Děti se seznámí s moderními technologiemi, zpravidla pracují podle zadání a pak si navrhnou si sami svůj jednoduchý projekt.

Samostatná práce a práce ve skupině rozvíjejí znalostní kompetence žáků – kritické myšlení, logické postupy, dedukci.

Stejně tak se rozvíjejí i další sociální kompetence, jako např. schopnost spolupracovat a řešit společně úkoly, podpora a rozvoj schopnosti pracovat v týmu.

Krátké teoretické vstupy se střídají s praktickými ukázkami a cvičeními.

Všechny děti budou zapojeny do činností, dává to všem dětem příležitost zažít úspěch.

Budeme probírat téma:

  •  PNEUMATIKA –stlačený vzduch, jeho využití v praxi, sestavování pneumatických obvodů podle schémat a technické dokumentace
  • 3D tisk, 3D technologie
  • Práce s interaktivní maketou, pájení – v učebně v RayService ve Starém Městě
  • Grafické programování robotků – mbot, Elduino

Co s sebou?

S sebou si děti vezmou pohodlné sportovní oblečení i vhodné oblečení a obuv na ven, pokrývku hlavy, přezůvky a PET lahev.

Po celou dobu tábora je pro děti zajištěna voda na doplnění lahví a teplý plnohodnotný oběd.

Přihlášku je nutno odevzdat na email:sylva.stepitova@visc.cz , počet míst je omezen.

Téma: tábory, letní příměstské tábory, letní příměstský tábor, letní tábory, letní tábor, příměstské tábory, příměstský tábor, pobytové tábory, pobytový tábor, pobyt na táboře, letní campy, letní camp, letní kampy, letní kamp

Vypsané termíny

Tábor- Technika hravě a zdravě II.
termín:
09.08.2021 - 13.08.2021
cena:
frekvence:
pondělí- pátek 7:30-15:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz