Tábor- Technika hravě a zdravě I. (12. - 16. 7. 2021)

Příměstský tábor pro jejich děti od 7-14 let


Tento tábor bude probíhat v BD SENSORS Buchlovice – v učebně a přilehlých prostorách, altány a relaxační prostory kolem budov.


Děti se seznámí s moderními technologiemi, zpravidla pracují podle zadání a pak si navrhnou si sami svůj jednoduchý projekt.

Samostatná práce a práce ve skupině rozvíjejí znalostní kompetence žáků – kritické myšlení, logické postupy, dedukci.

Stejně tak se rozvíjejí i další sociální kompetence, jako např. schopnost spolupracovat a řešit společně úkoly, podpora a rozvoj schopnosti pracovat v týmu.

Krátké teoretické vstupy se střídají s praktickými ukázkami a cvičeními.

Všechny děti budou zapojeny do činností, dává to všem dětem příležitost zažít úspěch.

Budeme probírat téma:

  •  PNEUMATIKA –stlačený vzduch, jeho využití v praxi, sestavování pneumatických obvodů podle schémat a technické dokumentace
  • 3D tisk, 3D technologie
  • Práce s interaktivní maketou, pájení – v učebně v RayService ve Starém Městě
  • Grafické programování robotků – mbot, Elduino


Co s sebou?

S sebou si děti vezmou pohodlné sportovní oblečení i vhodné oblečení a obuv na ven, pokrývku hlavy, přezůvky a PET lahev.

Po celou dobu tábora je pro děti zajištěna svačinka,  pitný režim a teplý plnohodnotný oběd.

Přihlášku je nutno odevzdat na email:sylva.stepitova@visc.cz , počet míst je omezen.

Těší se na Vás lektoři Iveta Korvasová a Radim Suchl :)

Téma: tábory, letní příměstské tábory, letní příměstský tábor, letní tábory, letní tábor, příměstské tábory, příměstský tábor, pobytové tábory, pobytový tábor, pobyt na táboře, letní campy, letní camp, letní kampy, letní kamp


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz