Ruské konverzace s rodilou mluvčí

konverzační hodiny ruštiny v centru Akropolis

Lektor: Onegina Darya

Zveme Vás na týden otevřených dveří ve dnech 16. - 20. září 2019.


Potřebujete se rozmluvit a oživit si zapomenutá slovíčka?

Chcete si vyzkoušet naučená slovíčka a gramatiku v praxi?

Chcete se procvičovat v běžných komunikačních situacích?


Materiály i témata jednotlivých lekcí připravuje lektor dle Vašeho zájmu a potřeb.

Budeme se na Vás těšit i pokud máte pouze základy ruštiny. Můžete tyto setkání využít k rozšíření základních frází.

Dozvíte se také něco o Rusku a jeho kultuře.


Od ZÁŘÍ 2019 nabízíme konverzační hodiny se zahraničními lektory v dopoledních i odpoledních hodinách.


Délka lekce 90 minut. Kurz trvá 3 měsíce.

Poté bude vypsaný navazující kurz na další 3 měsíce.

Termín: středa od 17:00 do 18:30 hodin 
Vypsané termíny

Ruské konverzace s rodilou mluvčí
termín:
18.09.2019 - 11.12.2019
cena pro SČ:
600,- kč (kurz trvá 3 měsíce)
cena běžná:
800,- kč (kurz trvá 3 měsíce)
frekvence:
každou středu v čase od 17:00 do 18:30
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz