Ruská konverzace s rodilou mluvčí

konverzační hodiny ruštiny v centru Akropolis

Lektor: Onegina Daria


Potřebujete se rozmluvit a oživit si zapomenutá slovíčka?

Chcete si vyzkoušet naučená slovíčka a gramatiku v praxi?

Chcete se procvičovat v běžných komunikačních situacích?


Materiály i témata jednotlivých lekcí připravuje lektor dle Vašeho zájmu a potřeb.

Budeme se na Vás těšit, i pokud máte pouze základy ruštiny. Můžete tato setkání využít k rozšíření základních frází.

Dozvíte se také něco o Rusku a jeho kultuře.


Od LEDNA 2020 nabízíme konverzační hodiny se zahraničními lektory v dopoledních i odpoledních hodinách.


Délka lekce 90 minut. Kurz trvá 3 měsíce.

Poté bude vypsaný navazující kurz na další 3 měsíce.

Termín: středa od 17:00 do 18:30 hodin 
Vypsané termíny

Ruské konverzace s rodilou mluvčí
termín:
08.01.2020 - 25.03.2020
cena pro SČ:
600,- kč (kurz trvá 3 měsíce)
cena běžná:
800,- kč (kurz trvá 3 měsíce)
frekvence:
každou středu v čase od 17:00 do 18:30
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz