Poradna se Zuzanou Zlámalovou

Psychologické poradenství pro děti a rodiče


Poradenství vedu s využitím technik zaměřených na řešení. Ve své praxi se zaměřuji na děti od 12 let (jedná-li se o samostatné setkávání s dítětem), na dospívající a na rodiče. V případě dětí do 11 let spolupracuji především s rodičem samým (dítě samo pro změnu potřebuje dopomoc rodiče, proto je zde spolupráce přímo s rodičem klíčová).

Budeme společně hledat silné stránky dítěte/rodiče, které dítě/rodič potřebuje ke zvládnutí konkrétní situace. Do řešení situace dítěte můžou být aktivně zapojeni i ostatní členové rodiny.

V Akropolisu se můžete se mnou potkat ve čtvrtky odpoledne. Témata, s nimiž se na mě můžete obracet, jsou: oblast výchovy, školní úspěšnosti, práce se stresem (stabilizační a relaxační techniky), zpracování životních ztrát, sebepoškozování, efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem, motivace dítěte ke spolupráci, osobnostní růst.

Něco o mně.

Pracuji jako školní psycholožka, mám zkušenost s dětmi odcházejícími do ústavní nebo pěstounské péče. Provozuji soukromé psychologické poradenství a působím i jako lektorka pro pěstouny.

Jsem kvalifikovaná v oblasti kompletní krizové intervence. Blízký je mi směr biosyntézy, v němž se průběžně vzdělávám. Ve své práci využívám tvořivosti a propojování různých myšlenkových směrů.

Ve volném čase se věnuji józe, meditacím, tanci, pobytu v přírodě, hře na valašskou fujaru a ručním pracím.

JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Před nebo na začátku první konzultace Vás prosíme o vyplnění on-line dotazníku. Zabere cca 1-2 minuty. 

DOTAZNÍK PRO DĚTI

DOTAZNÍK PRO MLADISTVÉ A DOSPĚLÉ

Poradenství v Akropolis je podpořeno z níže uvedených zdrojů, je dotované a částnečně zpoplatněné (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, psycholog, psychoterapeut


Tento termín je již obsazen a nelze se na něj přihlásit.