Psychologická poradna pro děti

Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru zájmu


Poradenství vedu s využitím technik zaměřených na řešení, budeme společně hledat silné stránky dítěte/klienta, jeho zdroje, taky popisovat zdroje, které dítě potřebuje doplnit tak, aby svoji situaci zvládlo. Poradenství zaměřuji pozitivně, do řešení situace dítěte bude aktivně zapojena celá rodina tak, aby výsledek byl udržitelný (klíčová je participace všech zainteresovaných stran).

Pracuji jako školní psycholožka a terapeutka, mám dlouholetou zkušenost ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a s prací s dětmi odcházejícími do ústavní nebo pěstounské péče. Provozuji též soukromou psychoterapeutickou praxi.

Příležitostně působím i jako lektorka. Zaměřuji se na oblast výchovy, školní úspěšnosti, na práci se stresem, relaxace, aktivní meditace a na efektivní komunikaci mezi dětmi a dospělými.

Jsem kvalifikovaná v oblasti kompletní krizové intervence. Blízký je mi směr biosyntézy, v němž se průběžně vzdělávám. Ve své práci využívám tvořivosti a propojování různých myšlenkových směrů.

Ve volném čase se věnuji józe, aktivním meditacím, latinskoamerickým tancům, přírodě, hře na valašskou fujaru, pečení z kvásku a ručním pracím.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? Poradna je určená  pro klienty OSPOD - Uherské Hradiště a Uherský Brod

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat

„Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022. Dotační program Rodina - Podpora práce s rodinami v oblasti SPOD.

Děkujeme za finanční podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, psycholog, psychoterapeut


Vypsané termíny

Psychologická poradna pro děti
termín:
22.03.2022 - 20.12.2022
cena pro SČ:
dle předchozí dohody
cena běžná:
dle předchozí dohody
frekvence:
1xtýdně
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz