Profily lektorů

Kodrlová Eva

Kodrlová Eva

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsem vystudovala obor Sociální pedagogika a v současné době si dále doplňuji pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to v oboru učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.

Řadu let jsem se profesně věnovala mimo jiné i rodinám s dětmi v oblasti před a po rozvodové problematiky související s péčí o děti a styku rodičů s dětmi. 
V současné době pracuji v oblasti zabývají se pomocí matkám v nouzi a jejich dětem, které jsou různým způsobem ohroženy. 
Za řadu let praxe spojenou s problematikou péče o děti jsem se mimo jiné naučila, jak důležité a prospěšné je naplnění zdravého vztahu mezi rodiči a dětmi, jelikož dané může osobnost dětí v jejich budoucím životě výrazným způsobem ovlivnit a formovat. 
V centru Akropolis se věnuji asistovaným kontaktům rodičů s dětmi a snažím se dopomoci rodičům či ostatním příbuzným k opětovnému či novému nalezení cesty ke kontaktům se svými dětmi. 
"Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby..."
Věřím, že asistovaný kontakt může být právě jedním ze způsobů, jak něco změnit... 

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz