Pracovníček Večerníček

Tvořivý kroužek pro děti od 6-10 let.

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Valková Ilona

KDY??

každé úterý od 15:30-16:30 hod. ve vestibulu


Baví Vaše dítě ruční práce?

Neustále něco vyrábí a vymýšlí?

Pracovníček je tedy pro Vaše děti jako dělaný.


Děti si vyzkouší práci s papírem, textiliemi, korálky, drátky, přírodním i druhotným materiálem. Zadání úkolů podporuje soustředění, trpělivost, pečlivost i kreativitu, rozvíjí estetické cítění, procvičuje jemnou motoriku.

V ceně kroužku je zahrnut veškerý materiál a pomůcky, hotové výrobky si děti odnášejí domů.


Práce ve tomto kroužku rozvíjí nejen fantazii dětí, ale podporuje i zručnost. Přinese dětem i spoustu radostí z výrobků či dekorativních předmětů, kterými mohou obdarovat své blízké nebo si vyzdobí své domovy.


Budeme si osvojovat pracovní výchovu, která děti baví. Důležitou součástí výuky bude i nácvik jednoduchých základních grafomotorických cviků (základní uvolňovací cviky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky ruky, základy pro správné držení tužky).


Pracujeme v malých skupinkách, takže lektorka má dostatek prostoru pro individuální přístup ke každému dítěti.

V době jarních a podzimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

kontakt: michala.breznicka@akropolis-uh.cz  


Platbu uhraďte na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho platíte a název aktivity.

V současnosti můžeme kurz otevřít a Vy navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

  1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
  2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
  3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
  4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  5. Děti do 6 let věku se testovat nemusí

Co se bude dít v případě uzavření centra z důvodu nařízení vlády? Jak bude probíhat kurz? Vše k přečtení v následující směrnici:

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz